Bądź na Ty z umiejętnościami ICT

Zapraszamy do udziału w projekcie „Bądź na Ty z umiejętnościami ICT”. Projekt realizowany jest w okresie od 01 września 2013 r. do 31 maja 2014 r. na terenie powiatów warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego i grodziskiego przez IT Grzegorz Chojnacki. W ramach projektu odbędą się szkolenia komputerowe „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”

Drodzy Państwo,

serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie pod tytułem „Bądź na Ty z umiejętnościami ICT” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od 01 września 2013 r. do 31 maja 2014 r. na terenie powiatów warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego i grodziskiego przez IT Grzegorz Chojnacki.  W ramach projektu odbędą się szkolenia komputerowe „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych” z certyfikatem:

 • ECDL Core (120godz)
 • ECDL Webstarter (120godz)
 • ECDL Zarządzanie projektami (120godz)

Zapraszamy osoby, które:

 • są w wieku 18-64
 • posiadają status osoby bezrobotnej
 • mają miejsce zamieszkania  w powiatach:

- pruszkowskim,
- grodziskim,
- warszawskim zachodnim

 • są z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem umiejętności ICT
 • nie mają możliwości samodzielnego sfinansowania szkolenia

Pierwszeństwo udziału będą miały osoby:

 • długotrwale bezrobotne
 • zamieszkałe na terenach wiejskich
 • mające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • samotnie wychowujące dziecko do 7 roku życia
 • korzystające z pomocy OPS

Zapewniamy:

 • materiały dydaktyczne,
 • egzaminy ECDL oraz certyfikaty ECDL,
 • refundację kosztów dojazdu,
 • poczęstunek w trakcie zajęć 

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie natyzict.pl oraz w Biurze Projektu:

IT Grzegorz Chojnacki

ul. Powstańców 27A

05-870 Błonie

w razie pytań prosimy o kontakt.