Akademickie Mazowsze 2030

Konsorcjum naukowe realizujące projekt Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030" zaprasza nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów do udziału w dyskusji nad przyszłością szkolnictwa wyższego na Mazowszu. Konsultacje będą realizowane drogą internetową w okresie: czerwiec 2011 - styczeń 2012.

Cele projektu: Określenie strategicznych dziedzin kształcenia i modeli ewolucji szkół  wyższych w perspektywie 2030 roku w Gospodarce Opartej na Wiedzy dla Warszawy i Mazowsza/Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu zostaną określone kierunki rozwoju uczelni Warszawy i Mazowsza w zakresie kierunków kształcenia, modelu organizacji i działania szkół wyższych oraz modelu absolwenta uczelni w oparciu o analizę scenariuszy rozwoju  regionu i zmian gospodarki polskiej w kierunku gospodarki opartej na wiedzy do roku 2030. W wyniku realizacji projektu zostanie przygotowany zestaw 3 scenariuszy określających przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie: Politechnika Warszawska, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Osoby zainteresowane zapraszamy do rejestracji:

http://konsultacje.akademickiemazowsze2030.pl/rejestracja2