Praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy [zgłoszenia do 26.05.2022]

urząd

Ruszyła rekrutacja kandydatów na odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy. Zgłoszenia do 26 maja br.

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy. 

Oferta dostępna jest na stronie portalu miasta https://um.warszawa.pl/praca 
oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/rekrutacja/praktyki_absolwenckie.htm

Termin praktyk: 1 lipca – 30 września 2022 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00).