McKinsey & Company invites: Strategy Development in Practice designed for CEMS and Masters students of SGH Warsaw School of Economics [apply by 16.01.2022]

[English version below]

Kurs dla studentów studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz CEMS.

Kurs Rozwój Strategii w Praktyce organizowany przez McKinsey&Company i prowadzony przez profesora Piotra Płoszajskiego to szansa, by z pomocą konsultantów McKinsey przełożyć wiedzę teoretyczną na praktykę, pracując nad rozwiązaniem dla wybranej organizacji pozarządowej.

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników ze sposobami funkcjonowania doradztwa strategicznego przy wsparciu konsultantów McKinsey, poprzez analizę studium przypadku i kolejnych etapów rozwijania projektu.

cemsZAKRES KURSU

 • 12 godzin prezentacji i wykładów z konsultantami McKinsey, ekspertami i menadżerami
 • 18 godzin spotkań w zespołach z konsultantami McKinsey, którzy będą pełnić rolę coachów i będą wspierać studentów w realizacji zadań

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • przedmiot jest przeznaczony dla studentów stacjonarnych I i II roku studiów magisterskich i CEMS
 • limit uczestników: 30 osób
 • kurs jest częścią programu CEMS (studenci spoza programu mogą również aplikować)
 • uczestnicy na zakończenie otrzymają ocenę oraz 7 punktów ECTS
 • wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach
 • zajęcia prowadzone są w języku angielskim
 • zajęcia odbywają się w następujących terminach: 4 marca, 25 marca, 29 kwietnia, 27 maja, w godzinach 11:40 - 17:30

JAK APLIKOWAĆ?

Aby zaaplikować, wejdź na: https://mck.co/3l2KeVx

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:

 • CV w języku angielskim,
 • półstronicowy list motywacyjny odpowiadający na pytanie, dlaczego chcesz dołączyć do kursu,

Prosimy o podanie numer indeksu w liście motywacyjnym.

Apilkuj do 16 stycznia 2022 r. i kreuj otaczającą Cię rzeczywistość!

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Martą Mirowską (Marta_Mirowska@mckinsey.com) lub Olexandrą Stovpovą (Olexandra_Stovpova@mckinsey.com).

------ 

Designed for CEMS and Masters students of SGH Warsaw School of Economics. Are you ready for the next challenge? How about making a real impact in your society while gaining true management consulting experience?

McKinsey & Company invites you to bring your skills to the next level during the next edition of Strategy Development in Practice course. Guided by our consultants and coaches you will learn how to put your theory into practice by working on a project for an NGO organization. In cooperation with McKinsey & Company the subject is conducted by the professor Piotr Płoszajski.

Objective of the course is to familiarize participants with management consulting by giving them first-hand experience in solving a strategy engagement case with the support of McKinsey consultants.

COURSE STRUCTURE:

 • 12 hours of presentations, lectures and meetings with McKinsey consultants, experts and industry managers
 • 18 hours of team working meetings and sessions with McKinsey consultants.

REQUIREMENTS & COURSE LOGISTICS:

 • The course is limited to 1st and 2nd year full-time master degree students of Warsaw School of Economics and is capped at 30 selected participants
 • The course is a part of the CEMS Program, non-CEMS students are also invited to apply
 • Course is recognized by Warsaw School of Economics and CEMS as a regular course
 • Students will receive a grade which will be included in the average grade, 7 ECTS points for completing the course will be granted
 • English is a working language of the course
 • Participation in all workshops and teamwork between sessions are mandatory
 • Lecture dates: March 4th, March 25th, April 29th, May 27th
 • Each class starts at 11:40 am and ends at 5:30 pm CET

HOW TO APPLY?

Apply here: https://mck.co/3l2KeVx by uploading the following documents:

 • Your updated CV
 • Half-page motivation letter covering your interest in joining the course will be a great asset.

Please put your personal student no. in the motivation letter.

Apply by January 16th, 2022 till 12:00 am.

Accepted students will be officially added to the list at the beginning of the semester by the Dean's Office, students will not be able to sign up for the course in WD.

In case of questions please contact Marta Mirowska (Marta_Mirowska@mckinsey.com) or Olexandra Stovpova (Olexandra_Stovpova@mckinsey.com).