Zapraszamy do udziału w badaniu "Apetyt na handel"

W ramach programu Smak Kariery przygotowano krótką ankietę, której celem jest analiza oczekiwań studentów wobec rynku pracy oraz wyodrębnienie czynników oceny wizerunku pracodawców z branży handlowo-spożywczej.

W ramach Programu Edukacyjnego Smak Kariery Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami przy współpracy z BFS Group przeprowadza badanie opinii studentów dotyczące rynku pracy. Program ma na celu zachęcenie ludzi młodych do rozwoju zawodowego w branży handlowo-spożywczej oraz uzupełnienie kompetencji studentów o kluczowe w branży umiejętności i wiedzę.

Poprzez udział w ankiecie młodzi ludzie mogą wyrazić opinię na temat swoich oczekiwań wobec pracodawców ze szczególnym uwzględnieniem branży handlowo-spożywczej, a także ocenić wizerunek firm z tego sektora. Wyniki badania przyczynią się do poprawy relacji młodych pracowników z pracodawcami tej branży.

Udział w badaniu możliwy jest za pośrednictwem strony www.smakkariery.pl/badanie do 15 maja br.