Drogi Absolwencie, zapraszamy do udziału w badaniu kompetencji ogólnych!

Zapraszamy do udziału w badaniu mającym na celu zebranie informacji na temat kompetencji ogólnych posiadanych przez absolwentów publicznych szkół wyższych w całej Polsce.

Badanie jest realizowane przez autora w ramach rozprawy doktorskiej przy zachowaniu zasady poufności i anonimowości respondentów. Zbiorcze wyniki badania zostaną wykorzystane do pracy naukowej w ramach rozprawy doktorskiej sporządzanej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Kompetencje ogólne są drugą grupą kompetencji (poza kompetencjami zawodowymi - związanymi z kierunkiem wykształcenia), które są oczekiwane przez pracodawców. Aby rozpocząć wypełnianie ankiety należy kliknąć w poniższy link i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie: www.badanieabsolwentow.pl 

Zachęcamy do udziału w badaniu i sprawdzeniu swojego poziomu kompetencji ogólnych po studiach wyższych!

Ankietę proszę wypełnić maksymalnie do 30 kwietnia 2015 roku.