Konkurs rzeczniczki etyki i Komisji etyki SGH na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności organizacji

Zapraszamy do udziału w I edycji konkursu rzeczniczki etyki i Komisji etyki SGH na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności organizacji.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie lub magisterskie, poświęcone zagadnieniom z zakresu etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności organizacji, obronione w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu. Do konkursu może się zgłosić absolwent/ka każdej uczelni, który/a uzyskał/a stopień licencjata lub magistra.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem:

  • nadsyłanie prac: do 30 marca br.
  • ogłoszenie wyników konkursu: do 30 czerwca br.

Zgłoszenie udziału w konkursie wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać mailowo na adres rzeczniczka.etyki@sgh.waw.pl.

Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie Konkursu dostępnym na stronie: Etyka w SGH | SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie