Konkurs PZPTS na najlepszą pracę dyplomową z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych.

Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach: www.pzpts.pl. Tam również dostępny jest formularz zgłoszeniowy.

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2022 r. 

Nagroda w konkursie –   5 000 złotych dla prac niższego szczebla oraz 10 000 złotych dla prac doktorskich. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 grudnia 2022 r. 

Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:

  1. Jednostronne streszczenie pracy;
  2. Opinię promotora lub recenzentów i ich pisemną zgodę na wykorzystanie opinii lub recenzji w Konkursie;
  3. Inne dokumenty wymienione w Regulaminie konkursu. 

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres: office@tworzywa.org.pl, a oryginał formularza na adres:

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych 00-727 Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3 

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w biurze PZPTS:
tel. 22 828 04 13 ; e-mail: office@tworzywa.org.pl 


Promujemy nowatorskie rozwiązania dla zastosowania tworzyw sztucznych w gotowych wyrobach Promujemy nowatorskie technologie i organizację procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych Upowszechniamy wiedzę na temat tworzyw sztucznych Staramy się rozwijać zainteresowanie młodzieży akademickiej problematyką wykorzystania tworzyw sztucznych.