Jak wygląda proces rekrutacji na staże w instytucjach UE?

W pierwszym etapie, należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszenia na staż, dostępny na stronie internetowej. Należy określić obszar zainteresowań, podać wykształcenie, opisać motywację, wskazać znajomość języków oraz wskazać Dyrekcję Generalną, w której chce się odbyć staż.

Po wypełnieniu tego elektronicznego formularza następuje kolejny etap, w którym dokonywana jest ocena aplikacji. Zajmują się tym urzędnicy mianowani, a każdy wniosek oceniany jest przez przynajmniej dwoje niezależnie, oceniających. 
Aby dany wniosek został uznany za ciekawy, warto w tym wniosku wskazać bardzo konkretnie co nas interesuje, np. wpływ zielonej transformacji na przedsiębiorczość albo na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

W następnym etapie, kandydaci zostaną poproszeni o dostarczenie dokumentów potwierdzających opisane kompetencje i umiejętności. Warunkiem koniecznym jest posiadanie wykształcenia przynajmniej na poziomie ukończonych studiów licencjackich. Po pozytywnym przejściu przez te etapy, znajdziemy się na liście rekrutacyjnej, tzw. blue book. Nie oznacza to jednak, że automatycznie dostaniemy się na staż. Tylko ok. 1/3 osób zakwalifikowanych na tę listę dostaje się na staż. 

Moja praktyczna rada jest taka, żeby sprawdzić różne Dyrekcje Generalne (czyli ministerstwa) w Komisji Europejskiej i skupić się na tych mniej znanych, a których zakres działalności może być równie interesujący. Dzięki temu konkurencja może być mniejsza i łatwiej będzie się nam dostać na staż. 
Rekomendowałabym, aby samemu kontaktować się z wydziałami w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, do których chcemy się dostać. Warto podkreślić, że praca stażysty ma charakter merytoryczny i polega na wykonywaniu takiej samej pracy jak nowo mianowany urzędnik. 

Zobacz także wskazówki i podpowiedzi na stronie Stowarzyszenia NetworkPL
Praca i Staże – Stowarzyszenie Network PL (network-pl.org)

Małgorzata Pitala - urzędnik mianowany Komisji Europejskiej, obecnie pracuje w Dyrekcji Generalnej do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz MŚP, współpracuje ze stowarzyszeniem polskich pracowników instytucji międzynarodowych Network.PL https://www.network-pl.org/