Firmy naszych studentów: Rascal Industry

Aktualności
 
Firma Rascal Industry została założona w 2012 roku przez studentów studiów licencjackich SGH na kierunku finanse i rachunkowość. Rascal zaopatruje uczelnie i licea w bluzy i t-shirty, skutecznie poprawiając wygląd polskiego środowiska akademickiego.
 

Noszenie przez studentów bluz uczelnianych to nie tylko promocja szkoły poza jej murami, ale także podkreślenie jej pozycji, jako świetnej placówki edukacyjnej. Bluzy idealnie odgrywają rolę czynnika integrującego społeczność wydziałów oraz całej uczelni, wzmacniają poczucie przynależności i dumy z nimi związanej zarówno wśród obecnych studentów, jak i absolwentów.

Firma Rascal obecna jest w liceach i na uczelniach w całej Polsce, a także na rynku niemieckim. Stawia przede wszystkim na wysoką jakość produktów. Swoją ofertę opiera wyłącznie na odzieży szytej w Polsce.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z działalnością Rascala:

www.rascalindustry.pl

https://www.facebook.com/RascalIndustry/