Bezpłatne Szkolenia Projektu Mazowiecki Akcelerator Startu Zawodowego

Mazowiecki Akcelerator Startu Zawodowego, finansowany przez Unię Europejską, to projekt, który ma na celu wsparcie w aktywizacji zawodowej osoby w wieku 18-29 lat, bezrobotne i pracujące, których zarobki nie przekraczają minimalnej krajowej, niestudiujące w trybie dziennym, zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego. Obejmuje on zarówno Polaków, jak i obcokrajowców.

Udział w projekcie pomoże uczestnikom zdobyć umiejętności i kompetencje niezbędne do znalezienia pracy i poprawy swojej sytuacji życiowej.

W ramach projektu oferujemy:

  • Konsultacje z doradcą zawodowym: stworzenie profesjonalnego CV, wykreowanie ścieżki zawodowej
  • Szkolenie zawodowe: zdobycie kwalifikacji, potwierdzone certyfikatem zawodowym
  • Szkolenie z kompetencji miękkich: zdobycie umiejętności pracy w zespole, zarządzanie sobą w czasie, radzenie ze stresem, które pomogłoby obcokrajowcom odnaleźć się w nowym środowisku społecznym.
  • Pośrednictwo pracy: wsparcie w zdobywaniu rynku pracy w Polsce. 

Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje:

  • Stypendium szkoleniowe: od 500 do 900 zł, w zależności od liczby godzin szkolenia
  • Zwrot kosztów dojazdu na i z szkolenia
  • Obiad i przerwy kawowe podczas zajęć
  • Ubezpieczenie podczas udziału w projekcie (w przypadku osób bezrobotnych). 

AKTUALNE SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

  • Digital Marketing – start 30.05.2022 grupa dzienna + dodatkowa grupa online - start 21.06.2022
  • Office Manager – start 04.06 grupa hybrydowa

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Yкраїнськa: Новые квалификации-новая профессия – Akcelerator Startu Zawodowego

English: New qualifications – a new profession – Akcelerator Startu Zawodowego 

 

SZKOLENIA