Badanie: Praca i nauka zdalna w czasach pandemii

Upowszechnienie pracy i nauki zdalnej to niewątpliwie jeden z ciekawszych efektów pandemii dla polskich organizacji i pomimo jej incydentalnego charakteru wydaje się być zjawiskiem, które ma szansę na trwałe zagościć w naszym życiu, na co wskazują pozytywne reakcje respondentów. Ponad 62% osób uczestniczących w badaniu chce kontynuować pracę lub naukę zdalną.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wynikami z badań prowadzonych przez prof. Rafała Kasprzaka i dr Martę Ziółkowską:

https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=meritum/badanie-praca-i-nauka-zdalna-w-czasach-pandemii