Zatrudnienie w MSZ - jak zostać dyplomatą

 

W związku z 20-leciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej i nowymi wyzwaniami stojącymi przed krajowymi i unijnymi dyplomacjami, Katedra Integracji i Prawa Europejskiego SGH oraz SKN Spraw Zagranicznych SGH, działające przy Katedrze i Stowarzyszenie Studentów Youth Entrepreneurial Community zapraszają Studentów do wzięcia udziału w spotkaniu online poświęconemu możliwości zatrudnienia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i naborowi na aplikację dyplomatyczno-konsularną, jak i współpracy pomiędzy dyplomacją polską a różnymi instytucjami UE.

 

Data wydarzenia: 21.05.2024, godz. 17:00 - 18:30

Lokalizacja: Spotkanie online (MS Teams) 

Tematy spotkania:

  • Związki między dyplomacją polską a unijną
  • Podstawowa ścieżka zatrudnienia w MSZ: nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną (ADK) – wymogi, przebieg rekrutacji
  • Przebieg aplikacji dyplomatyczno-konsularnej: szkolenia, staże w centrali ministerstwa i placówkach zagranicznych, szkolenia współorganizowane z Akademiami państw członkowskich UE, jak i państw trzecich, rozwój kompetencji
  • Aplikacja …. i co dalej?
  • Ciągłe możliwości rozwoju, w tym szkolenia w instytucjach UE, przygotowanie do aplikowania o stanowiska w Delegaturach UE oraz bogata oferta stypendialna (NEPT-y, Kolegium Europejskie, European Diplomatic Program - EUDA)

 

Podczas spotkania swoją wiedzą oraz informacjami na temat związków między polską i unijną dyplomacją, jak również naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną podzielą się doświadczeni dyplomaci: dr Iwona Woicka-Żuławska, była Ambasador w Królestwie Norwegii, obecnie zastępca dyrektora oraz I radca Marcin Tatarzyński, były chargé d’affaires w Helsinkach, naczelnik Wydziału Aplikacji Dyplomatyczno-Konsularnej (ADK) Akademii Dyplomatycznej w MSZ. Pracownicy AD wskażą na wymogi stawiane przyszłym dyplomatom, opowiedzą o wieloetapowym procesie naboru, jak również odniosą się do przebiegu samej aplikacji, jak i przyszłych zadań i przede wszystkim możliwości. 

Dla osób zainteresowanych przystąpieniem do konkursu na ADK (tegoroczny drugi nabór w toku) - dokumenty można składać do 31 maja 2024 r.

Spotkanie online będzie również szansą na zadanie konkretnych pytań i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z zatrudnieniem w MSZ oraz naborem na ADK.

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera: https://forms.office.com/e/jqYDj7Gx9L