Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską

 

15 października 2021 r. upływa termin nadsyłania zgłoszeń do XXXIII edycji Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.