Analizy i testy online

Analizy i testy online

Zapraszamy studentów i studentki do skorzystania z Analizy Behawioralnej Extended DISC oraz powiązanego z nim spotkania z certyfikowanym konsultantem narzędzia. 

----

Poniżej na stronie znajdziecie informacje:

Czym jest Analiza Indywidualna Extended DISC? 

Dlaczego warto przeprowadzić Analizę?

Jak to zrobić?
 

Czym jest Analiza Indywidualna Extended DISC?

Analiza Extended DISC to online’owe narzędzie diagnostyczne, które dostarcza respondentowi informacji o jego preferowanych sposobach zachowania, tak zwanych stylach zachowań. Dzięki niemu możesz uzyskać informacje:

  • Jaki jest Twój styl komunikowania się z innymi;
  • W jaki sposób najczęściej podejmujesz decyzje;
  • Jakie są Twoje mocne strony i potencjalne obszary do doskonalenia.

Badanie polega na wypełnieniu krótkiego kwestionariusza online (co najczęściej zajmuje około 10 minut). Na podstawie udzielonych odpowiedzi specjalny algorytm określa jaki jest Twój profil naturalnych zachowań. Wyniki omawiane są wspólnie z Certyfikowanym Konsultantem Extended DISC, dzięki czemu dowiesz się m.in.:

  • Co najbardziej motywuje i demotywuje Cię do działania?
  • Które sytuacje zawodowe mogą powodować u Ciebie najwięcej stresu?
  • Co może mieć największy wpływ na sukces w Twojej karierze?
  • Jakie zadania będą dla Ciebie najmniej komfortowe?
  • Z jakimi typami przełożonych będzie Ci się pracowało najłatwiej, a z którymi najtrudniej?

Analiza Behawioralna Extended DISC wykorzystuje jako podstawę teoretyczną czterostrefowy model ludzkich zachowań, zbudowany w oparciu o teorię Carla Gustava Junga. Autorski algorytm, odpowiedzialny za wyniki analiz, został stworzony przez fińską firmę FinxSOy Ltd. Na całym świecie, w 77 krajach od 1994 r. do 2019 r. wykonano łącznie prawie 900 tys. tego typu analiz. W Polsce z analiz Extended DISC® skorzystało już ponad 1500 firm, co przekłada się na dziesiątki tysięcy badań. Jest to w pełni zwalidowana metoda diagnozy, zaadaptowana do populacji w Polsce.

Dlaczego warto przeprowadzić Analizę?

Powodów jest wiele – poniżej podajemy kilka najbardziej istotnych z punktu widzenia studentów:

Zwiększenie samoświadomości- narzędzie pomaga w zrozumieniu  naturalnego stylu zachowania, komunikacji, podejmowania decyzji, sposobu reagowania na stres. Mając tę wiedzę o wiele łatwiej jest nam podejmować świadome decyzje związane z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
Możliwość budowania bardziej satysfakcjonujących relacji interpersonalnych – dzięki wiedzy o swoim własnym naturalnym stylu zachowania oraz stylach zachowania  innychosób, o których także dowiadujemy się z narzędzia, mamy szansę budować dojrzałe relacje zarówno na polu prywatnym, jaki biznesowym,  czy też w ramach działań w organizacjach studenckich.
Analiza Indywidualna może wesprzeć przygotowanie się do procesów rekrutacyjnych. Samoświadomość plus terminologia, którą poznacie dzięki raportowi, przyda się przy formułowaniu odpowiedzi na wiele pytań rekrutacyjnych. Pozwoli także oszacować nasze dopasowanie do określonego stanowiska.

Jak to zrobić?

Jeśli jesteś studentem/studentką studiów licencjackich lub magisterskich w SGH i chcesz wykonać Analizę Indywidualną Extended DISC:
1.    Napisz do nas - wiadomość na adres testy.kariera@sgh.waw.pl wyślij z Twojego adresu e-mail w domenie @sgh.waw.pl,  dzięki czemu od razu będziemy wiedzieli, że jesteś studentem/studentką naszej uczelni.
2.    Wnieś opłatę za analizę. Wykonanie analizy jest odpłatne, jednak cena wynosi obecnie tylko 49 PLN – resztę, czyli 75%, kosztów związanych z zakupem i obsługą Analiz pokrywa SGH. Numer konta, na które należy uiścić opłatę, otrzymasz w mailu zwrotnym od nas.
3.    Po potwierdzeniu dokonania opłaty prześlemy Ci szczegółowe informacje o tym, jak wykonać test oraz dostęp do platformy. Test będziesz mógł wykonać z  dowolnego miejsca, w którym masz niezakłócony dostęp do Internetu.
4.    Gdy zakończysz test, skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia się na spotkanie z Certyfikowanym Konsultantem Extended DISC. Podczas tego trwającego ok. 1h spotkania zostanie przekazany Ci raport z Analizą, porozmawiamy także o tym, co z niego wynika dla Ciebie.
Wyniki analizy są objęte poufnością i mają do nich dostęp jedynie osoba biorąca w niej udział oraz Certyfikowany Konsultant Extended DISC - pracownik/współpracownik Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami.

Poza raportem z Analizy studenci/studentki otrzymują dodatkowo raport Mój styl uczenia się. To krótki podręcznik do samorozwoju, który w oparciu o charakterystyczny styl osoby wg modelu Extended DISC wskazuje również najlepsze dla niej sposoby uczenia się.

Podręcznik ma na celu pomóc w stworzeniu środowiska i procesów, które najlepiej wspierają mocne strony danej osoby i ułatwiają jej uczenie się, zwłaszcza w sytuacji nauki zdalnej. Ta ostatnia stawia specyficzne wymagania związane z planowaniem, organizowaniem i zarządzaniem dniem, wymaga także skutecznej automotywacji oraz samodzielnego zadbania o stworzenie wspierających warunków nauki. 

 

Jeżeli masz dodatkowe pytania czy wątpliwości, pisz do nas na adres: testy.kariera@sgh.waw.pl.