Analizy i testy online

Analizy i testy online
Z ogromną radością informujemy, że od roku akademickiego 2020/2021 studenci SGH będą mogli skorzystać z Analizy Indywidualnej Extended DISC. Szczegółowe informacje o zasadach pojawią się wkrótce.

Czym jest Analiza Indywidualna Extended DISC?

Analiza Extended DISC to online’owe narzędzie diagnostyczne, które dostarcza respondentowi informacji o jego preferowanych sposobach zachowania, tak zwanych stylach zachowań. Dzięki niemu możesz uzyskać informacje:

  • Jaki jest Twój styl komunikowania się z innymi;
  • W jaki sposób najczęściej podejmujesz decyzje;
  • Jakie są Twoje mocne strony i potencjalne obszary do doskonalenia.

Badanie polega na wypełnieniu krótkiego kwestionariusza online (co najczęściej zajmuje około 10 minut). Na podstawie udzielonych odpowiedzi specjalny algorytm określa jaki jest Twój profil naturalnych zachowań. Wyniki omawiane są wspólnie z Certyfikowanym Konsultantem Extended DISC, dzięki czemu dowiesz się m.in.:

  • Co najbardziej motywuje i demotywuje Cię do działania?
  • Które sytuacje zawodowe mogą powodować u Ciebie najwięcej stresu?
  • Co może mieć największy wpływ na sukces w Twojej karierze?
  • Jakie zadania będą dla Ciebie najmniej komfortowe?
  • Z jakimi typami przełożonych będzie Ci się pracowało najłatwiej, a z którymi najtrudniej?

Analiza Behawioralna Extended DISC wykorzystuje jako podstawę teoretyczną czterostrefowy model ludzkich zachowań, zbudowany w oparciu o teorię Carla Gustava Junga. Autorski algorytm, odpowiedzialny za wyniki analiz, został stworzony przez fińską firmę FinxSOy Ltd. Na całym świecie, w 77 krajach od 1994 r. do 2019 r. wykonano łącznie prawie 900 tys. tego typu analiz. W Polsce z analiz Extended DISC® skorzystało już ponad 1500 firm, co przekłada się na dziesiątki tysięcy badań. Jest to w pełni zwalidowana metoda diagnozy, zaadaptowana do populacji w Polsce.

Dlaczego warto przeprowadzić Analizę?

Powodów jest wiele – poniżej podajemy kilka najbardziej istotnych z punktu widzenia studentów:

Zwiększenie samoświadomości- narzędzie pomaga w zrozumieniu  naturalnego stylu zachowania, komunikacji, podejmowania decyzji, sposobu reagowania na stres. Mając tę wiedzę o wiele łatwiej jest nam podejmować świadome decyzje związane z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
Możliwość budowania bardziej satysfakcjonujących relacji interpersonalnych – dzięki wiedzy o swoim własnym naturalnym stylu zachowania oraz stylach zachowania  innychosób, o których także dowiadujemy się z narzędzia, mamy szansę budować dojrzałe relacje zarówno na polu prywatnym, jaki biznesowym,  czy też w ramach działań w organizacjach studenckich.
Analiza Indywidualna może wesprzeć przygotowanie się do procesów rekrutacyjnych. Samoświadomość plus terminologia, którą poznacie dzięki raportowi, przyda się przy formułowaniu odpowiedzi na wiele pytań rekrutacyjnych. Pozwoli także oszacować nasze dopasowanie do określonego stanowiska.