Kultura organizacyjna

Artykuły
Nowoczesne przedsiębiorstwa nie wyobrażają sobie dzisiaj swojego funkcjonowania bez kultury organizacyjnej. Jest ona dla nich czymś oczywistym, integralną częścią strategii zarządzania. Praktycy oraz teoretycy zajmujący się zarządzaniem postrzegają kulturę organizacyjną jako „żywy” komponent firmy. Jest ona dla wielu „duszą” organizacji, stanowi o jej „osobowości”, jest niczym filtr, przez który przepuszczane są wszelkie inicjatywy i działania w niej podejmowane.

 W przeciągu ostatnich 15 lat pojawiało się bardzo wiele teorii próbujących zdefiniować pojęcie „kultura organizacyjna”. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych definicji tego zjawiska jest ta zaproponowana przez wybitnego badacza kultury Edgara H. Scheina, który jej mianem określił zbiór dominujących wartości i norm postępowania charakterystycznych dla danej organizacji, podbudowany założeniami co do natury rzeczywistości i przejawiający się poprzez artefakty – zewnętrzne, sztuczne twory danej kultury