Ściągawka z osobowości

Podczas jednej z konsultacji zawodowych usłyszałam od Studentki, że niezwykle cieszy się z włączenia testów osobowościowych do naszego procesu doradczego. Dodała, że wyniki uzyskane w testach to jej podręczna ściągawka z osobowości. Zaintrygowana ową ściągawką poprosiłam o rozwinięcie myśli. Studentka zaczęła swoją wypowiedź od tego, że dotychczas testy osobowościowe, temperamentalne budziły w niej bardzo ambiwalentne uczucia. Z jednej strony chęć przetestowania się i zobaczenia, co z tego wyjdzie, z drugiej - sceptycyzm wobec narzędzia, opór i obawa.

 

Na marginesie dodam, że taka reakcja wobec testów sfery psychologicznej wcale mnie nie zaskoczyła. Dla wielu ludzi przystąpienie do tego typu testów wiąże się z mniejszym lub większym stresem. Obawiamy się m.in. tego, czy nasz wynik jest normalny, a jeśli wyjdzie nam coś niepokojącego, coś dziwnego, to jak sobie z tym poradzimy, jakie będą tego konsekwencje, co inni sobie o nas pomyślą. Te obawy są czymś naturalnym, niezwykle powszechnym. Pozwólmy sobie na ich wybrzmienie, jednakże nie gódźmy się na to, aby blokowały nasz rozwój osobisty. Warto uświadomić sobie dwie kwestie, które być może zminimalizują lub definitywnie rozwieją nasze obawy. Po pierwsze, w przypadku testów badających naszą osobowość, temperament etc., nie ma klucza zgodności wyników. Udzielane przez nas odpowiedzi są usytuowane na skali prawdziwy/nieprawdziwy (z tym co czujemy, jacy jesteśmy), nie zaś na skali dobry/zły. I druga ważna kwestia - to poufność. Dane dotyczące sfery psychologicznej - osobowości, temperamentu - są danymi wymagającymi naszej każdorazowej zgodny na ich jakiekolwiek upublicznienie, przetwarzanie, użycie. Jeśli zatem masz obawę co inni powiedzą, to ustal z osobą przeprowadzającą testy, kto poza tobą może mieć do nich dostęp.

Wróćmy jednak do ściągawki z osobowości. Studentka po wykonaniu testów otrzymała ode mnie obszerną interpretację - profil osobowościowo-temperamentalny. Zawierał on wnikliwy opis poszczególnych składowych osobowości, prezentował informacje dotyczące stylu funkcjonowania zarówno w relacjach prywatnych, jak i zawodowych, informował o posiadanych przez Studentkę zasobach i słabych stronach. Szczegółowo opisywał jej sposób reagowania w sytuacjach stresogennych, a także styl komunikowania się, podejmowania decyzji.

Ta obszerna ściągawka z osobowości (profil) zrobiła na Studentce bardzo pozytywne wrażanie. Urzekło ją kilka kwestii, po pierwsze – trafność interpretacji z jej osobowością, po drugie – możliwość dowiedzenia się o sobie kilku istotnych rzeczy, których dotychczas nie była świadoma, po trzecie – konkretne wskazówki co do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego. Studentka wyznała mi także, że jest mile zaskoczona językiem zastosowanym w profilu. Obawiała się medyczno-psychologicznego żargonu, z którego laik niewiele rozumie i zniechęci się po przeczytaniu kilku pierwszych, wielokrotnie złożonych i zawiłych zdań. Ku swemu zadowoleniu otrzymała tekst napisany językiem zrozumiałym, czytelnym, z licznymi odniesieniami do jej codziennego życia.

Niezwykle ucieszył mnie ten pozytywny feedback dot. testów. Rzeczywiście, profesjonalne testy w połączeniu z rozmową doradczą, wywiadem, konsultacją, pracą coachingową dają imponującą dawkę wiedzy o nas samych. Są zatem kolejnym sposobem na poszerzanie samoświadomości, dzięki czemu stajemy się bardziej autentyczni i swobodni.

Kinga Strzelecka
doradca zawodowy SGH
Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami