Programy praktyk i staży

Praktyki i staże to opcja budowania doświadczenia zawodowego, z której warto, a czasem nawet trzeba skorzystać w trakcie studiów. Są one doskonałym rozwiązaniem pozwalającym na zgłębienie meandrów wiedzy branżowej, poznanie specyfiki danego biznesu oraz poszerzenie sieci kontaktów. Charakter praktyk, czas ich trwania, wymiar godzinowy oraz liczbę uzyskanych punktów ECTS określa plan i programów studiów.

Poznaj programy stażowe oferowane przez firmy z Klubu Partnerów SGH oraz wybrane programy innych pracodawców:

Programy praktyk i staży firm z Klubu Partnerów SGH | Serwis Kariera