O potrzebie zbierania referencji

Referencje to ważny dokument, uzupełniający wiedzę potencjalnego pracodawcy na nasz temat. Z takiego dokumentu czerpie on informacje o naszych cechach osobowości, umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym W liście z rekomendacjami osoby trzecie (a więc niezależne źródło) przedstawiają swoją opinię na nasz temat, podkreślając nasze mocne strony, osiągnięcia, pozytywne relacje, jakie udało się nam zbudować.

Coraz częściej w procesie aplikowania do nowej pracy jesteśmy proszeni o przedstawienie referencji, bądź to w formie pisemnej, bądź ustnej. W przypadku referencji ustnych jesteśmy zobligowani do podania kontaktu do osoby, która mogłaby takowych udzielić. Należy pamiętać, iż kontakt do takiej osoby podajemy zawsze po uzyskaniu od niej zgody na przekazanie takich informacji.

O wiele wygodniejszą formą jest przedstawienie pracodawcy referencji w formie pisemnej. Daje nam to większą kontrolę nad informacjami, jakie uzyska on na nasz temat oraz dodatkowo nie powoduje wielokrotnego angażowania osób trzecich. Referencje ustne bywają również o tyle kłopotliwe, iż nie rzadko osoby podane do ich złożenia już w danej firmie nie pracują i ciężko je „namierzyć”.

Od kogo warto uzyskiwać referencje?

 • Od naszych byłych pracodawców. Tu warto postarać się o listy referencyjne zarówno od przełożonych, jak i współpracowników.
 • Od wykładowców, nauczycieli (zwłaszcza jeśli współpracowaliśmy z nimi przy jakichś projektach czy innych inicjatywach uczelnianych).
 • Z miejsc, gdzie odbywaliśmy staże, praktyki, wolontariat.

Co powinny zawierać każde referencje?

 • Dane instytucji/osoby je wystawiającej oraz jej stanowisko.
 • Nasze imię i nazwisko, zajmowane stanowisko/tytuł zawodowy.
 • Okres współpracy.
 • Główne obowiązki/zakres odpowiedzialności.
 • Kluczowe cechy osobowościowe, najlepiej poparte przykładami.
 • Powód odejścia z firmy.

List referencyjny od strony wizualnej powinien być:

 • Przejrzysty, schludny, poprawny językowo.
 • Mieścić się na 1 stronie A4.
 • Zwięzły i rzeczowy.
 • Napisany na papierze formowym i opatrzony pieczątką pracodawcy/wykładowcy.

Podczas procesu rekrutacji dokumentów z rekomendacjami nie wysyłamy od razu potencjalnemu pracodawcy (np. razem z CV), a jedynie zaznaczamy w dokumentach aplikacyjnych, iż posiadamy referencje dostępne na życzenie.

Pamiętajmy o tym, iż wystawienie referencji nie jest obowiązkiem pracodawcy, a jedynie jego dobrą wolą, tak więc nie możemy wymagać od niego takiego dokumentu, a jedynie o niego prosić. Ze względu na to, iż czasem osoby, od których chcielibyśmy uzyskać referencje, mają mało czasu na dodatkowe obowiązki, można zaproponować, iż sami przygotujemy wzór referencji, który przedstawimy potem do przeczytania, ewentualnej korekty i podpisania. Zaoszczędzi to wówczas czas obydwu stronom.

Referencje online

Znakiem czasu jest to, że oraz częściej możemy spotkać się z opiniami zamieszczanymi na różnego typu portalach, takich jak Goldenline czy LinkedIn. Ten nowoczesny sposób wystawiania referencji cechuje na pewno łatwość dostępu do informacji oraz jej globalny zasięg, warto więc pomyśleć również o tej formie promocji naszej osoby.

Niezależnie od tego, w którym momencie naszego życia zawodowego się znajdujemy, zawsze warto pamiętać o tym, aby zbierać dokumenty potwierdzające nasze doświadczenie, przekazujące pozytywne opinie na nasz temat. Dokumenty takie mogą nam się przydać w wielu sytuacjach i warto mieć je w zanadrzu.

Przykłady referencji znaleźć można np. tutaj:

http://smakpracy.pl/post/194/jak_napisac_referencje_dla_pracownika

http://www.kariera.pl/czytaj/802/referencje-zasady-pisania-i-przyklady/

 

Marta Prokopek-Pyśk