Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wydarzenia

Bank Pekao SA - 3. edycja Tygodnia z doradcami zawodowymi

Zapraszamy studentów i absolwentów SGH na indywidualne sesje konsultacyjne z doradcami i rekruterami z firm Klubu Partnerów SGH.

Status wydarzenia: Wydarzenie zakończone
Data rozpoczęcia wydarzenia: 2018-03-15 09:00:00
Data zakończenia wydarzenia: 2018-03-15 17:00:00
Ilość miejsc: Brak wolnych miejsc
Data i godzina do kiedy trwają zapisy: Zapisy zakończone

 

Opis

WAŻNE! Prosimy w polu "Uwagi" wpisywać wybraną godzinę spotkania, kierunek i rok studiów (jeżeli absolwent – kierunek studiów i rok ukończenia) oraz wybrany temat spotkania:

1. konsultacja CV – jeżeli wybierasz tę opcję, koniecznie prześlij swoje CV na adres serwis.kariera@sgh.waw.pl
2. omówienie ścieżki rozwoju zawodowego
3. uzyskanie informacji nt. staży w danej firmie
4. uzyskanie informacji o sposobach rekrutacji i o pracy w danej firmie
5. inne – jakie?

Indywidualne konsultacje z Bankiem Pekao SA odbywać się będą co pół godziny w sali 151 (1. piętro, budynek główny SGH).

09.00
09.45
10.30
11.15
12.00
12.45
13.30
14.15
15.00
15.45
16.30

______________________________________________________________________________________________

Przyjmuję do wiadomości, że zapisując się na spotkanie z doradcami zawodowymi, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przekaże moje dane w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kierunek i rok studiów w celu organizacji w/w spotkania.

*Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę, z którą odbędę konsultacje, w celu realizacji działań związanych z udzieloną mi konsultacją w zakresie planowania i rozwoju kariery, w tym także włączenia w procesy rekrutacyjne i stażowe prowadzone przez firmę. Udzielona powyżej zgoda obejmuje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kierunek i rok studiów.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, iż przysługuje mi prawo: dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania; wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych a także, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.