Piątek, 30 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / O nas / Informacje ogólne

Informacje ogólne

Działamy w SGH od 1995 r., pomagając studentom i absolwentom w zakresie doradztwa zawodowego i poszukiwania miejsc pracy. Wcześniej funkcjonowaliśmy pod nazwą Ośrodek Promocji Absolwentów, a od 2004 r. jako Centrum Karier. Następnie w wyniku połączenia Działu Marketingu oraz Centrum Karier powstało Centrum Karier i Fundraisingu, które funkcjonowało od kwietnia 2007 r. do kwietnia 2010 r. W maju 2010 r. powstało Biuro ds. Absolwentów, które w listopadzie 2013 r., w wyniku połączenia z Biurem Współpracy z Biznesem, zostało przekształcone w Dział Współpracy z Otoczeniem a następnie w Centrum Relacji Zewnętrznych i Transferu Technologii. Od października działamy pod nową nazwą - Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami.

Główne zadania Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami:

 • nawiązywanie i utrzymywanie ścisłych związków absolwentów z Uczelnią,
 • pomoc studentom i absolwentom w zakresie doradztwa zawodowego i poszukiwania miejsc praktyk, staży oraz pracy w kraju i za granicą,
 • a także wsparcie ich przy planowaniu ścieżki kariery zawodowej.

W ramach Centrum funkcjonuje Serwis Kariera, którego działalność polega m.in. na:

 • gromadzeniu i udostępnianiu ofert praktyk, staży oraz pracy,
 • doradztwie zawodowym,
 • przeprowadzaniu warsztatów z umiejętności miękkich,
 • pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego.
   

Gromadzimy także informacje o studentach i absolwentach SGH oraz utrzymujemy kontakt z wychowankami Uczelni w ramach Klubu Absolwentów SGH. Organizujemy również spotkania z pracodawcami i firmami. Podczas takiego spotkania pracodawca ma możliwość zaprezentowania studentom swojej oferty oraz przeprowadzenia testu rekrutacyjnego lub wstępnych rozmów kwalifikacyjnych. Pracodawcom oferujemy ponadto możliwość reklamy na terenie Uczelni, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej (dystrybucję plakatów, ulotek, broszur).

Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami współpracuje z innymi uczelniami w ramach Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Korzystając z tej współpracy, staramy się doskonalić naszą ofertę i rozszerzać zakres świadczeń. Czerpiemy także z dobrych praktyk ośrodków zagranicznych, które mają wieloletnie doświadczenie w kształtowaniu jak najlepszych relacji z absolwentami.
 

Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami proponuje:

Studentom i absolwentom:

 • oferty praktyk, staży oraz pracy,
 • doradztwo zawodowe w zakresie wyboru kierunku studiów i przyszłego stanowiska pracy,
 • warsztaty przygotowujące do efektywnego wejścia na rynek pracy pt.:
  • Autoprezentacja,
  • Assessment Center,
  • Rekrutacja i selekcja bez tajemnic,
 • poradnictwo dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

Absolwentom:

 • Kartę Absolwenta, dającą możliwość korzystania z bogatej oferty zniżek u partnerów programu rabatowego,
 • udział w uroczystości zakończenia studiów (Graduacji),
 • pomoc w organizacji spotkań absolwentów,
 • informacje na temat możliwości kontynuacji edukacji w SGH,
 • pomoc w uzyskaniu dokumentów z innych jednostek SGH (dziekanaty, archiwum).

 Pracodawcom:

 • zamieszczanie ofert praktyk, staży oraz pracy w Serwisie Kariera,
 • akcje reklamowe oraz organizację prezentacji firm na terenie Uczelni,
 • udział w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Centrum,
 • wstępne rekrutacje kandydatów.