Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Doradca Kariery / Kim jest doradca kariery?

Kim jest doradca kariery?

Psycholog, doradca kariery, trener biznesu posiadający bogate doświadczenie w obszarze rekrutacji i selekcji, szkoleń, rozwoju pracowników. Kluczowym zadaniem doradztwa kariery jest udzielanie studentom pomocy w wyborze kierunku rozwoju, dalszego kształcenia oraz zawodu, odpowiadającego posiadanym predyspozycjom i kompetencjom. Pragnę Państwu towarzyszyć w drodze do wymarzonej kariery oraz inspirować do wydobywania tego co stanowi Wasz potencjał !

Co oferujemy

  • Konsultacje indywidualne 

Konsultacje trwają ok. 1 godziny. Należy na nie umówić się drogą mailową doradca.kariery@sgh.waw.pl, lub telefonicznie (22) 564 94 71.

Polecane szczególnie tym, którzy chcieliby pod okiem profesjonalisty, eksperta w obszarze rekrutacji, stworzyć lub przeanalizować swoje dokumenty aplikacyjne, odbyć symulację rozmowy rekrutacyjnej, poszukać wspólnie odpowiedzi na tzw. „trudne” pytania, które mogą pojawić się podczas rozmów o pracę, oraz tym którzy potrzebują wsparcia w innych tematach około zawodowych .

  •  Konsultacje powiązane z testami psychologicznymi

Usługa „konsultacje +testy psychologiczne” to dwuetapowe spotkanie  obejmujące:

  • badania psychologiczne i ndywidualne konsultacje.

Badania psychologiczne są wykonywane indywidualnie po uprzednim zarezerwowaniu terminu w Serwisie Kariera. Badania testowe polegają na wypełnieniu dwóch testów psychologicznych (Test Inteligencji Ogólnej APIS-Z, Inwentarz Osobowości NEO-FFI) trwających około 1,5 godz.

Kolejnym etapem doradztwa kariery jest indywidualna rozmowa, trwająca ok. 1 godziny. Termin konsultacji jest rezerwowany  przez studenta także w Serwisie Kariera.

Uwaga! Rezerwacja terminu spotkania indywidualnego musi nastąpić nie później niż w dniu wypełniania testów. Od momentu wypełnienia testów do konsultacji, powinien upłynąć co najmniej tydzień (jest to czas dla doradcy na analizę wyników, przygotowanie interpretacji i dokumentów dla studenta).

Podczas spotkania student otrzymuje charakterystykę psychologiczną, zawierającą ogólny opis zbadanych cech osobowości, poziom inteligencji ogólnej, z dominującymi zdolnościami intelektualnymi, ogólne sugestie zawodowe, charakterystykę mocnych i słabych stron własnej osobowości. Jest to punktem wyjścia do dyskusji z doradcą i ustalenia optymalnej ścieżki edukacji i kariery, określenia planów zawodowych.

Jedną z form promowania studentów i absolwentów SGH na rynku pracy są wydawane przez nas "Rekomendacje psychologiczne”, zawierające rozszerzony opis mocnych stron osobowości studenta/absolwenta. Każdy otrzymuje pismo na koniec rozmowy indywidualnej. Rekomendacja jest dokumentem sformalizowanym, podpisywanym przez doradcę kariery, a skierowanym do przyszłego pracodawcy.

Uwaga! W badaniach psychologicznych oraz konsultacjach z nimi związanymi, mogą wziąć udział wszyscy studenci i absolwenci studiów licencjackich oraz magisterskich (niezależnie od trybu i roku studiów) w SGH, z zastrzeżeniem, że od obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej nie upłynął więcej niż rok.

 

  • Analiza dokumentów aplikacyjnych (usługa świadczona drogą elektroniczną) CV, list motywacyjny, pytania związane z ich redakcją należy wysłać na adres doradca.kariery@sgh.waw.pl)

 

mgr Kinga Strzelecka

Doradca Kariery

Kontakt:
e-mail: 
doradca.kariery@sgh.waw.pl

tel.: (22) 564 94 71