Sobota, 19 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Dokumenty / Zyskać doświadczenie i pieniądze

Zyskać doświadczenie i pieniądze

Nasze praktyki dają studentom praktyczną wiedzę, a nie jedynie możliwość zaliczenia stażu – mówi Marian Owerko, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu, organizacji która jest pomysłodawcą Programu Kariera.

Co wyróżnia Program Kariera od innych programów stażów studenckich?   

Wskazałbym na trzy rzeczy. Po pierwsze na formułę praktyk, która zapewnia studentom możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i poznania pracy w realnych warunkach. Wygląda to w ten sposób, że praktykanci zostają  przydzieleni do konkretnych zespołów i realizują powierzone im zadania. Jako członkowie zespołów mają obowiązki i są z nich rozliczani. W pełni uczestniczą w życiu organizacji, nie są jedynie stażystami od parzenia kawy czy porządkowania dokumentów.

Drugim ważnym elementem wyróżniającym Program Kariera jest odpłatność praktyk. Każdy uczestnik Programu w zamian za pracę wykonaną podczas praktyk otrzyma wynagrodzenie. Jego wysokość określi firma, w której student odbywa praktykę, przy czym nie może być one niższe niż 1500 zł brutto. W końcu po trzecie, Program Kariera daje młodym ludziom możliwość kontaktu z największymi  przedsiębiorcami, liderami polskiego biznesu. Ten kontakt możliwy jest w trakcie odbywania praktyk oraz podczas warsztatów, które organizowane są na zakończenie danej edycji Programu.

Do kogo jest skierowany Program Kariera?          

Program Kariera nie jest dedykowany studentom konkretnych kierunków. Szukamy ludzi, którzy są zorientowani na realizację konkretnych celów, mających predyspozycje i chęci bycia w przyszłości liderem. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, a w wytypowaniu odpowiednich kandydatów pomaga proces rekrutacji, którego głównym elementami są casy oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Co zrobić by wziąć udział w Programie?

Zasady aplikacji są proste. Należy rozwiązać jeden z trzech casów i wypełnić formularz rejestracyjny, podając informacje dotyczące, m.in. wykształcenia, znajomość języków obcych, a także firmę, w której chciałoby się odbyć praktykę. Możliwe jest podanie maksymalnie pięciu firm. Case study nie może być krótsze niż jedna strona i nie dłuższe niż pięć stron drukowanych. W przypadku prezentacji w Power Point powinno to być co najmniej pięć slajdów, nie więcej jednak niż piętnaście.

Całość procesu rekrutacyjnego odbywa się on-line poprzez stronę internetową Polskiej Rady Biznesu www.prb.pl, na której znajduje się zakładka oraz link do Programu Kariera. Termin zgłoszeń upływa 14 maja 2010 r. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne przez firmy, do których aplikowali o staż. O terminie spotkania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Na zwycięską grupę 50 osób czekają praktyki w największych polskich firmach, a 30 najlepszych laureatów uzyska dodatkowo zaproszenie na wrześniowe warsztaty weekendowe z udziałem członków Polskiej Rady Biznesu.

Czego studenci mogą oczekiwać po stażach organizowanych przez Polską Radę Biznesu?

Nasze praktyki dają studentom praktyczną wiedzę, a nie jedynie możliwość zaliczenia stażu. Jako pracodawcy, zatrudniający tysiące osób w całej Polsce, wiemy czego i jak nauczać młodych ludzi by zwiększyć ich szanse na rynku pracy. A przecież to jest główny powód, dla którego studenci chcą uczestniczyć w praktykach. Program Kariera ma jeszcze jedną bardzo istotną cechę. Pomaga w kształtowaniu szeregu dodatkowych umiejętności, których nie da się od razu ocenić czy zmierzyć. Nasi praktykanci uczą się odpowiedzialności, wytrwałości, konsekwencji, podejmowania decyzji, czyli tego co jest konieczne by stać się prawdziwym liderem.