Środa, 21 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Dokumenty / „WSPÓLNIE Z NAMI MOŻNA ZROBIĆ DOBRY BIZNES”

„WSPÓLNIE Z NAMI MOŻNA ZROBIĆ DOBRY BIZNES”

Rozmowa z Sebastianem Pielachem - Członkiem Zarządu Mazowieckiego Inkubatora Technologicznego Sp. z o.o.

Skąd pomysł na powołanie Mazowieckiego Inkubatora?

Sebastian Pielach (SP): Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Arteria S.A. łączy innowacyjność. Stąd pomysł, aby korzystając z własnych doświadczeń oraz możliwości finansowych jakie daje Unia Europejska, powołać spółkę, która będzie wspierać rozwój nowych przedsiębiorstw. Stawiamy w pierwszej kolejności na dobre pomysły z obszarów: e-commers, nowoczesnych technologii, IT oraz sprzedaży prowadzonej z wykorzystaniem narzędzi wspierających dystrybucję produktów i usług. Z założenia nie ogranicza to jednak ani inwencji przedsiębiorców ani branż, w których ta działalność może być prowadzona. Wszystkie  pomysły muszą wyróżniać się jednak innowacyjnością.

Ile pozyskaliście środków na ten cel?

SP: Maksymalna kwota wydatków, które zostaną zrefundowane w ramach działania PO IG 3.1 wynosi ok. 10 mln zł, z czego blisko 7 milionów będzie przeznaczonych na preinkubację czyli nabycie akcji lub udziałów spółek, które będą dofinansowywane ze środków Mazowieckiego Inkubatora Technologicznego. 

Do kogo kierujecie ofertę współpracy?

SP: Pod tym względem jesteśmy bardzo elastyczni. Decyduje dobry pomysł, jego unikalność, a przede wszystkim szanse na przetworzenie go w rentowny biznes, który będzie naszym wspólnym sukcesem. Jest wiele osób na rynku, które posiadają wspaniałe pomysły, wiedzą jak „rozkręcić biznes", ale często z powodu braku gotówki, wsparcia doświadczonych menedżerów czy kontaktów na rynku, mają utrudniony start. Są również przedsiębiorcy, którzy próbują i którym już się udaje, lecz nie są w stanie osiągnąć odpowiedniej skali działalności. Mazowiecki Inkubator Technologiczny przy pomocy środków finansowych oraz dzięki merytorycznemu wsparciu ekspertów z naszej grupy kapitałowej jest wstanie skutecznie pomóc takim przedsiębiorcom.

Czym Mazowiecki Inkubator Technologiczny różni się od innych firm inwestujących w projekty typu start-up?

SP: Tych różnic na naszą korzyść jest kilka i to znaczących. Po pierwsze, będziemy wspierać naszych partnerów kapitałowo i choć wysokość tego wsparcia jest ograniczona ze względów proceduralnych, nie wyklucza to – na kolejnych etapach rozwoju projektu -także dodatkowego wsparcia pochodzącego z alternatywnych źródeł finansowania. Dlatego przedsiębiorcy, którzy zdecydują się z nami współpracować, mogą liczyć na wsparcie kapitałowe w takiej wysokości, jakie rzeczywiście będzie potrzebne na rozwój projektu. Naszym atutem jest możliwość korzystania ze wsparcia merytorycznego menedżerów pracujących na co dzień w Grupie Kapitałowej Arteria S.A. Obejmie ono nie tylko pomoc na etapie zarządzania i wsparcia operacyjnego, ale także umożliwienie dotarcia z ofertą do nowych klientów przy wykorzystaniu naszych - zwykle trwałych i wieloletnich - relacji biznesowych .    

Jakie znaczenie dla projektów wspieranych przez Mazowiecki Inkubator ma fakt, iż jej większościowym akcjonariuszem jest Arteria?

Mazowiecki Inkubator Technologiczny był – jako spółka celowa- od samego początku przygotowywany do inwestowania w projekty znajdujące się na początkowym etapie rozwoju. Potencjał jakim dziś dysponujemy w ramach Grupy Kapitałowej Arteria S.A., pozwala z jednej strony na operacyjne wsparcie najbardziej innowacyjnych pomysłów, a z drugiej na stworzenie z nich rentownych spółek kapitałowych. Wiedza i doświadczenie jakim dysponujemy pozwoli nam wyłaniać rzeczywiście najbardziej obiecujące projekty, których rozwój w oparciu o środki unijne, przyniesie wymierne korzyści zarówno jej twórcom jak i akcjonariuszom Arterii.

Jak zamierzacie docierać do potencjalnych osób zainteresowanych swoich pomysłów biznesowych?

SP: Uruchomieniu projektu będzie towarzyszyć kampania informacyjna, oparta głównie na własnej stronie internetowej, za pośrednictwem której będzie można złożyć aplikację z krótkim opisem pomysłu. W dotarciu do przedsiębiorców pomogą nam także świetne kontakty na rynku kapitałowym, które zbudowaliśmy w ciągu ponad 5 lat obecności na giełdzie z funduszami inwestycyjnymi różnego typu. Towarzyszyć będą temu działania PR, kampanie na uczelniach, tematycznych stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. To co odróżnia nasz projekt od innych to otwartość na nieszablonowe pomysły bez względu na wiek przedsiębiorcy, jego doświadczenie, brak ograniczeń branżowych i terytorialnych. 

Jak będzie wyglądał proces preselekcji oraz inwestowania w wybrane przez Was projekty?

SP: Proces naboru projektów będzie realizowany w trzech etapach. Na początek wystarczy wypełnić i wysłać na stronie www.e-mit.pl prosty formularz zgłoszeniowy. Na etapie selekcji, zgłaszane projekty będą analizowane pod kątem ich innowacyjności, potencjalnej rentowności projektu, skuteczności modelu biznesowego oraz szans rozwoju projektu. Do drugiego etapu preinkubacji zostaną zakwalifikowane projekty, które przy wsparciu naszych ekspertów zostaną ujęte w profesjonalne biznesplany obejmujące strategię, model biznesowy, analizę pod kątem otoczenia rynkowego oraz konkretnych branż. Analitycy dokonają niezbędnej wyceny. W trzecim etapie założymy razem z pomysłodawcami nowe spółki i zainwestujemy w nie kapitał (maks.200 tys. Euro).

Od kiedy można zgłaszać się do Was z pomysłami?

SP: W pierwszej połowie listopada br. za pośrednictwem strony www.e-mit.pl ruszył stały nabór pomysłów do Mazowieckiego Inkubatora Technologicznego.

Jak długo będzie trwał nabór aplikacji? 

SP: Projekt ma charakter ciągły i będzie prowadzony aż do wyczerpania środków nie dłużej jednak niż przez okres 30 miesięcy. Warto zaznaczyć, iż nawet po wyczerpaniu środków, zaoferować będziemy mogli kapitał pochodzący z alternatywnych źródeł  oraz wielopłaszczyznowe wsparcie Grupy Kapitałowej Arteria S.A.

Dziękuję za rozmowę.