Czwartek, 24 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Artykuły / Technologia i edukacja

Technologia i edukacja

Zmieniające się trendy i wymogi promocji Małych i Średnich Przedsiebiorstw w dobie internetu.

Małe i średnie przedsiębiorstwa od zawsze uchodzą za gospodarczą sól danego kraju oraz gwarancję demokratycznego porządku. Posiadają one szereg cech odróżniających je od dużych organizmów gospodarczych. Są to szybkość reagowania na zmieniające się środowisko społeczno, gospodarczo, polityczne. Ponadto, MSP są bardzo elastyczne jeżeli chodzi o potencjał kadrowy oraz technologiczny. W dodatku, mają znacza przewagę organizacyjną nad dużmi przedsiębiorstwami. Są lepiej przystosowane do wychwytywania słabych sygnałów rynkowych co sprzyja dynamice ich rozwoju. W Polsce małe i średnie przedsiebiorstwa generują około 48,4% PKB, przy czym najmniejsze podmioty gospodarcze same generują 30,4% PKB. Dodatkowo zapewniają około 69% miejsc pracy. Znaczenie MSP systematycznie rosło od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wzrost tego wskaźnika między 2004-2009 był na poziomie średnio 2,1% dla omawianych typów przedsiębiorstw.

E-learning − nowoczesny sposób ustawicznego kształcenia kadr

E-learning to nowoczesna metoda przekazywania wiedzy, wykorzystująca bogaty zestaw środków elektronicznej transmisji informacji, w tym Internet, technologię ekstranetu i intranetu, nagrania audio i wideo.