Sobota, 19 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Ankiety / Deklaracja przystąpienia do Klubu Absolwentów SGH

Deklaracja przystąpienia do Klubu Absolwentów SGH

Deklaruję przystąpienie do Klubu Absolwentów SGH.

Aby zostać członkiem Klubu Absolwentów SGH, należy, oprócz wypełnienia ankiety, dostarczyć skan dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w SGH. Skany prosimy dostarczać na adres: klub_absolwentow@sgh.waw.pl

UWAGA: Aby deklaracja zapisała się w systemie, należy przejść przez wszystkie jej strony, aż do oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych i zakończyć wypełnianie klikając przycisk: następna. Na zakończenie poprawnie wypełnionej deklaracji następuje powrót do strony głównej Serwisu.

Uprzejmie informujemy, że nie wysyłamy potwierdzeń wstąpienia do Klubu Absolwentów SGH. Członkostwo liczy się od dnia wypełnienia deklaracji. Czas oczekiwania na Kartę Absolwenta wynosi ok. 4 tygodni.

Poznaj także działalność Klubu Absolwentów SGH, a także Partnerów Programu Rabatowego Karty Absolwenta, którzy oferują zniżki naszym absolwentom!

Ponadto informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa;

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Klubu Absolwentów SGH;

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

8. Na podstawie udostępnionych przez Panią/Pana danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Szczegóły pytania

(Wymagane)

(Wymagane)

(Wymagane)

(Wymagane)

w formacie rrrr-mm-dd

(Wymagane)

(Wymagane)

(Wymagane)

Nazwa ulicy lub miejscowości

(Wymagane)

(Wymagane)

(Wymagane)

(Wymagane)

(Wymagane)

(Wymagane)

Czy jest Pan(i) osobą pracującą?