Środa, 21 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Projekty i konkursy / Zgłoś pomysł na projekt z funduszy unijnych – wygraj 1200 euro Konkurs „Lepsze pomysły na Fundusze UE” – przedłużony termin

Zgłoś pomysł na projekt z funduszy unijnych – wygraj 1200 euro Konkurs „Lepsze pomysły na Fundusze UE” – przedłużony termin

Osoby, instytucje lub grupy nieformalne, mające pomysł na projekt koncentrujący się na kwestiach zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i rozwoju lokalnych społeczności, mogą przedstawić go CEE Bankwatch Network poprzez stronę www.bankwatch.org/konkurs i wygrać jedną z nagród – 1200, 1000 i 800 euro (za I, II lub III miejsce). Z powodu dużego zainteresowania konkursem oraz próśb o przedłużenie terminu, CEE Bankwatch Network chcąc umożliwić udział w konkursie wszystkim zainteresowanym, przedłuża termin nadsyłania pomysłów do 31 października 2012 r.

Zgłaszane pomysły powinny koncentrować się na dobru publicznym, przyczyniać się do rozwoju społeczności i wspierania lokalnych rozwiązań, promować ochronę środowiska naturalnego, skupiać się na praktycznych, „twardych”, trwałych rezultatach; np. inwestycjach w infrastrukturę (rowerową, energii odnawialnej, itp.). Pomysły nie muszą być skomplikowane – jak przykład może posłużyć tu zorganizowanie sąsiedzkiej spółdzielni rowerowej czy instalacja małych turbin wiatrowych generujących prąd, z którego będzie mogła korzystac lokalna społeczność.

Formularz konkursowy oraz szczegółowe wytyczne co do zgłaszanych projektów znajdują się na stronie http://bankwatch.org/konkurs/szczegoly. Całkowita długość zgłoszonego pomysłu nie powinna przekraczać 5 stron. Konkurs jest organizowany w ramach ramach projektu ‘Engaging EU citizens` voice”, którego celem jest zwiększenie wiedzy, zainteresowania i zaangażowania obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej w proces programowania nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020, szczególnie w obszarze polityki spójności – zmniejszaniu różnic gospodarczych, społecznych i przestrzennych pomiędzy krajami członkowskimi UE oraz wewnątrz nich.

Dodatkowych informacji udziela: Patrycja Romaniuk, CEE Bankwatch Network/Polska Zielona Sieć

email: patrycja.romaniuk@bankwatch.org,

Facebook: https://www.facebook.com/events/279859155448065/

CEE Bankwatch Network jest międzynarodową siecią organizacji pozarządowych z Europy Środkowej i Wschodniej, które monitorują działalność międzynarodowych instytucji finansowych oraz wydatkowanie funduszy UE pod kątem ich efektywności oraz oddziaływania na środowisko. W Polsce CEE Bankwatch Network reprezentowana jest przez Związek Stowarzyszeń Polska Zieloną Sieć.

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć zrzesza organizacje ekologiczne w największych miastach Polski działające na rzecz zrównoważonego rozwoju, tworzenia mechanizmów społecznej kontroli wydatkowania publicznych funduszy, zwiększenia wpływu konsumentów na jakość produktów oraz politykę globalnych korporacji, a także wspierania ekorozwoju krajów Globalnego Południa oraz społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej.