Wtorek, 22 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Projekty i konkursy / Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską „Akademicki Mistrz Innowacyjności”

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską „Akademicki Mistrz Innowacyjności”

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”. Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu!!!

samCzekamy na prace obronione między 1 lipca 2009 r. a 15 lipca 2011 r., które są poświęcone zagadnieniom związanym z innowacjami, a w szczególności tematom:

  • ekoinnowacje
  • innowacje w sektorze usług
  • popytowe podejście do innowacji
  • nowe podejście do zamówień publicznych.

Praca magisterska musi być oceniona na minimum stopień dobry. Do konkursu może ją zgłosić autor pracy lub też szkoła wyższa w której została praca obroniona.

Kompletne zgłoszenie składa się z:

 

  • pracy magisterskiej w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na nośniku CD) w liczbie 2 sztuk,
  • potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) kopii dyplomu magisterskiego lub wydanego przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) zaświadczenia o ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra,
  • oryginału lub potwierdzonej za zgodność przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) kopii promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy,
  • kompletnie wypełnionej i podpisanej „Karty zgłoszeniowej”,

Główną nagrodę rzeczową w konkursie stanowić będzie sprzęt komputerowy o wartości do 3000 zł. Przyznane zostaną również 2 dodatkowe nagrody rzeczowe o wartości do 1500 zł. Wręczenie nagród nastąpi w trakcie uroczystej gali, zorganizowanej w październiku br. Laureaci konkursu będą mieli możliwość przedstawić wyniki swoich badań na stronie internetowej Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw, w artykułach sponsorowanych zamieszczonych na internetowych portalach informacyjnych i w ogólnopolskim dzienniku, a także na spotkaniach organizowanych w ramach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw, w których biorą udział mali i średni przedsiębiorcy innowacyjni.

Zgłoszenia należy przesłać do:
ECORYS Polska Sp. z o.o.
Ul. Łucka 2/4/6
00 – 845 Warszawa
Z dopiskiem: Konkurs magisterski „Akademicki Mistrz Innowacyjności”.

Termin zgłoszenia prac do II edycji konkursu upływa 15 lipca 2011 r.

Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM.  W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
E-mail: kip@parp.gov.pl ; Tel. 22 339 45 21Konkurs organizowany w ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”. Działanie realizowane w ramach projektu systemowego „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3.
ami