Sobota, 19 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Projekty i konkursy / RZECZNIK PRAW DZIECKA MAREK MICHALAK OGŁASZA KONKURS NA PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ

RZECZNIK PRAW DZIECKA MAREK MICHALAK OGŁASZA KONKURS NA PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ

dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka

 

1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace dotyczące: praw dziecka w różnych aspektach oraz instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie obronione w roku akademickim 2010/2011.

2. Głównymi kryteriami oceny prac będą:

  • walory poznawcze pracy i dostarczenie rzetelnej wiedzy o zjawiskach i problemach,
  • możliwość praktycznego wykorzystania rezultatów,
  • rzetelność w zakresie metodologii.

3. Prace do konkursu mogą zgłaszać: autorzy prac, promotorzy prac   i władze uczelni w porozumieniu i za zgodą autora.

4. Termin zgłaszania prac upływa 31 stycznia 2012 roku.

5. Prace podlegać będą ocenie powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka Komitetu Konkursowego, w skład którego wejdą przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Dziecka i autorytety naukowe, reprezentujące specjalności związane z tematyką konkursu.

6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe*:

nagroda główna dla zwycięzcy w kategorii prac doktorskich w wysokości 5 000 zł

nagroda główna dla zwycięzcy w kategorii prac magisterskich w wysokości 3 000 zł

Przyznane zostaną również wyróżnienia i nagrody rzeczowe.

7.   Prace należy przesyłać na adres:

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

(z dopiskiem PRACA MAGISTERSKA, DOKTORSKA)

8. Dodatkowe informacje o konkursie uzyskać można:

na stronie www.brpd.gov.pl

dzwoniąc pod numer: 022 5836600 w. 608

lub pisząc pod adres: rpd@brpd.gov.pl

*Rzecznik Praw Dziecka zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

POBIERZ REGULAMIN