Piątek, 25 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Projekty i konkursy / Przypominamy o międzynarodowym konkursie prac magisterskich i licencjackich.

Przypominamy o międzynarodowym konkursie prac magisterskich i licencjackich.

Polska Akcja Humanitarna prowadzi konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką o tematyce "rozwojowej"

pah logo

Szanowni Państwo, zbliża się termin końcowy nadsyłania prac na prowadzony przez PAH konkurs.
Po raz kolejny zwracamy się z uprzejmą prośbą o dalsze rozprzestrzenienie niniejszego komunikatu pośród społeczności studenckiej i absolwentów w sposób ogólnie przyjęty dla Państwa instytucji i środowisk, w miejscach spotkań. 
Pod adresem http://ubostwo.pl/download.php?plik=113 dostępny jest także zestaw materiałów zawierający:  plakat A4, ktory może posłużyć do przygotowania ogłoszenia w formie drukowanej; animacje flash oraz banner, które mogą zostać zamieszczone na stronach internetowych.
Pełna informacja o konkursie znajduje się na stronie PAH pod adresem: http://ubostwo.pl/konkursprac
W załączniku znajduje się również prosty komunikat w formacie PDF gotowy do wydruku.

Zakres merytoryczny konkursu:

Czekamy na prace licencjackie i magisterskie obronione w latach 2008-2010 (do III 2010), poruszające następującą tematykę:

  • Wzajemne powiązania ekonomiczne i społeczne pomiędzy krajami bogatej Północy (w tym Polski) i krajami rozwijającymi się obejmujące zmiany klimatu, migracje, suwerenność żywnościową, handel międzynarodowy, bezpieczeństwo, rynek pracy, kryzys finansowy, prawa człowieka etc.
  • Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju, role poszczególnych aktorów (instytucji, społeczeństwa obywatelskiego, organizacji międzynarodowych, międzynarodowych korporacji, wojska, mediów etc.) w stymulowaniu procesu rozwoju w krajach rozwijających się, wpływ polityki międzynarodowej na rozwój
  • Obraz krajów rozwijających się w mediach, stereotypy i uprzedzenia dotyczące krajów globalnego Południa, świadomość i wrażliwość społeczna dotycząca sytuacji mieszkanców krajów rozwijających się.

Konkurs prowadzony jest równolegle w krajach Grupy Wyszechradzkiej (w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech).

Warunki udziału w konkursie:

  • Prace powinny być zgłaszane przez autorów. 
  • Każdy autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Preferowane będą prace dotychczas nie publikowane. 
  • Prosimy o zgłaszanie prac w języku polskim, w przypadku prac sporządzonych w języku obcym konieczne będzie dostarczenie ich polskiego tłumaczenia. 
  • Zapraszamy do nadsyłania prac obronionych na uczelniach krajowych, zarówno państwowych jak i prywatnych.
  • Zwycięzcy będą zobowiązani do przygotowania swoich prac do publikacji (artykuł objętości 10 – 15 stron). Koszt tłumaczenia pokryje organizator.
  • Nie odsyłamy prac zgłoszonych na konkurs.
  • Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w zasadach konkursu, wynikających z faktu, iż jest on częścią większego projektu.

Wyłonienie zwycięzcy i nagrody:

Wyłonienie zwycięzców powierzone zostanie komisji konkursowej, w skład której wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego, administracji odpowiedzialnej za realizację polskiej pomocy zagranicznej.

Zwycięskie prace zostaną wyłonione w dwóch kategoriach: prace magisterskie; prace licencjackie.

Artykuły pochodzące z ośmiu zwycięskich prac (dwóch z Polski - po jednej z każdej kategorii), po przetłumaczeniu na język angielski zostaną opublikowane we wspólnym wydawnictwie Collective Volume, które zostanie szeroko rozdystrybuowane wśród: instytucji i decydentów  odpowiedzialnych za politykę rozwojową w Czechach, na Słowacji, w Polsce i na Węgrzech;  ośrodków akademickich w tych krajach.

Dla autorów zwycięskich prac przewidujemy nagrody pieniężne:
450 euro – w kategorii prac magisterskich
350 euro – w kategorii prac licencjackich

Terminy konkursu:

31 marca 2010 upłynie termin nadsyłania prac wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (pobierz). Proszę dołączyć zaświadczenie z dziekanatu o autentyczności pracy i o zdaniu przez autora egzaminu magisterskiego lub licencjackiego. Koperty z dopiskiem "konkurs prac/rozwój" proszę przesyłać na adres: Polska Akcja Humanitarna, ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa.

 

Maj 2010 – ogłoszenie werdyktu

Lipiec 2010 - autorzy opracowują artykuły do publikacji

Październik 2010 - międzynarodowy finał w Budapeszcie

Listopad 2010 - dystrybucja Collective Volume

Pytania odnośnie konkursu prosimy kierować pod adresem:
Katarzyna Barańska, Polska Akcja Humanitarna, katarzyna.baranska@pah.org.pl