Sobota, 24 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Projekty i konkursy / IX edycja konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

IX edycja konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Ruszyła IX edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Do udziału zapraszamy absolwentów szkół wyższych w całej Polsce, zarówno studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, jak i podyplomowych. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 5.000 zł.

Celem Konkursu jest inspirowanie do budowania kapitału społecznego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie etyki biznesu, ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Konkurs ma pomóc w zachęcaniu młodych osób, które właśnie wkraczają do polskiej gospodarki jako pracownicy czy przedsiębiorcy do praktykowania postaw etycznych, odpowiedzialnych i zgodnych z zasadami biznesu społecznie odpowiedzialnego.

DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?

W konkursie mogą wziąć udział absolwenci studiów dyplomowych, podyplomowych i doktoranckich państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i podyplomowe obronione nie wcześniej niż w 2010 roku.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

•  etyka biznesu

•  zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych

•  społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

•  ład korporacyjny

•  innowacyjność społeczna w gospodarce

•  dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance

•  przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym (compliance)

 JAK ZGŁOSIĆ PRACĘ?

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania: http://www.kpf.pl/pliki/konkurs/formularz_2014.pdf), dokument potwierdzający obronę pracy (zaświadczenie o ukończeniu studiów lub skan dyplomu), egzemplarz zgłaszanej pracy w formacie DOC lub PDF oraz streszczenie pracy.
Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@kpf.pl oraz pocztą tradycyjną (oryginał formularza, zaświadczenie, nośnik CD zawierający pracę i streszczenie) na adres Biura KPF:

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie VERBA VERITATIS

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 września 2014 roku (liczy się data wpływu do Biura KPF zgłoszenia, nie data wysyłki).

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.kpf.pl.

KONTAKT
konkurs@kpf.pl, tel. +48 504 145 109