Środa, 21 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Współpraca Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami SGH i Forum Młodych Lewiatan z innymi uczelniami wyższymi

Współpraca Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami SGH i Forum Młodych Lewiatan z innymi uczelniami wyższymi

Forum Młodych Lewiatan oraz CKiRzA SGH zorganizowały spotkanie w ramach projektu „Sojusz dla Kompetencji”. Temat spotkania – wyzwania, które stoją przed wszystkim szkołami wyższymi, czyli jak tworzyć efektywny system monitoringu losów absolwentów.

Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych są uznawane za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Wykorzystanie danych do prowadzenia badań procesów edukacyjno-zawodowych jest praktyką sprawdzoną i stosowaną z powodzeniem w wielu krajach europejskich, m.in.: w Hiszpanii, Austrii, w krajach skandynawskich, na Litwie i na Węgrzech. W Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wdraża system monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych.

Spotkanie, które obyło się 7 kwietnia br. w SGH, miało pomóc w znalezieniu praktycznych rozwiązań i odpowiedzi na pytania: gdzie jest pole do współpracy przy badaniach losów absolwenckich między interesariuszami, czyli: uczelnią, pracodawcami i instytucjami? Na czym powinniśmy budować wspólne rozwiązania dla szkół wyższych? Dodatkowo pojawiły się nowe wątki w dyskusji, takie jak: badanie losów absolwentów a zaangażowanie ich w działalność uczelni. Dużo uwag dotyczyło współpracy pracodawców z uczelnią: czy i jak pracodawcy mogą wspierać monitoring losów absolwentów i jakie mają z tego korzyści?

 

Spotkanie otworzyła i powitała zaproszonych gości prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, prorektor ds. współpracy z otoczeniem SGH. Efektem naszej dyskusji jest utworzenie grupy dyskusyjnej na Facebooku pod hasłem „Biura Karier – wymiana doświadczeń”. Następne spotkanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się już wkrótce.