Niedziela, 27 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie / Spotkanie z doradcą sieci EURES pt.: „Bezpieczny wyjazd – Bezpieczny powrót” 10.11.2015 r.

Spotkanie z doradcą sieci EURES pt.: „Bezpieczny wyjazd – Bezpieczny powrót” 10.11.2015 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z doradcą sieci EURES pt.: „Bezpieczny wyjazd – Bezpieczny powrót” w dniu 10.11.2015 r. godz. 11.00-12.30 w Sali konferencyjnej nr 152 organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie doradcą sieci EURES pt.: „Bezpieczny wyjazd – Bezpieczny powrót”.  Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się m.in.  jak szukać legalnej pracy za granicą, jak przygotować się do wyjazdu do pracy, jak postępować z nieuczciwym pracodawcą, jak korzystać z usług EURES i usług prywatnych agencji zatrudnienia oraz jak sumować okresy zatrudnienia celem nabywania świadczeń z tytułu bezrobocia oraz świadczeń emerytalno-rentowych.

Przydatne wskazówki przed wyjazdem do pracy za granicę:

Zawsze dokładnie należy sprawdzić swojego pracodawcę: obejrzeć stronę internetową pracodawcy, znaleźć opinie na jego temat, upewnić się, czy rzekomo wolne stanowisko pracy rzeczywiście istnieje, skontaktować się z doradcą EURES w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Korzystaj z usług profesjonalnych pośredników pracy:  urzędy pracy lub prywatne agencje zatrudnienia.

Na stronie www.kraz.praca.gov.pl upewnij się czy prywatna agencja zatrudnienia posiada odpowiedni certyfikat:

  • upewnij się czy agencja posiada umowę zawartą z zagranicznym pracodawcą oraz czy ma doświadczenie w kierowaniu osób do pracy za granica;
  • domagaj się od agencji spisania umowy na piśmie –  uważnie przeczytaj dokumenty, zorientuj się, co pośrednik i pracodawca zapewniają i do czego zobowiązuje Cię umowa;
  • pamiętaj, że agencja nie może pobierać od poszukujących pracy za granicą żadnych opłat, za wyjątkiem kwot z tytułu faktycznie poniesionych kosztów tj.     tłumaczenia dokumentów, wydanie wizy, koszty podróży, badania lekarskie. Pobieranie przez agencję opłat za pośrednictwo pracy jest naruszeniem prawa;
  • nie przepłacaj za przejazd – zanim zapłacisz agencji za podróż sprawdź ceny u innych przewoźników
  • nigdy nie płać przed wyjazdem za mieszkanie z a granicą.Zorientuj się ile wynoszą koszty utrzymania w danym kraju – zabierz ze    sobą odpowiednią sumę pieniędzy „na początek”

Oceń obiektywnie swoje umiejętności językowe - im lepsza znajomość tym większe perspektywy znalezienia pracy.

Sprawdź gdzie mieści się polski konsulat najbliższy miejscu pracy w danym kraju.

Bądź świadomy swoich praw pracowniczych. Zapoznaj się przed wyjazdem z podstawowymi przepisami prawnymi w danym kraju (np. jakie jest minimalne wynagrodzenie, gdzie zarejestrować swój pobyt). Takie informacje dostępne są na stronach: www.eures.praca.gov.pl oraz www.eures.europa.eu

Zabierz ze sobą dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacje przetłumaczone na język pracodawcy.

Pamiętaj, że podejmujesz pracę w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w danym kraju.

Nie oddawaj nikomu oryginałów dokumentów potwierdzających tożsamość lub posiadane kwalifikacje.

Nie zgadzaj się na pracę bez umowy – Nie łam prawa!

                                                                                                                                                                                        Zapraszamy