Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Własna działalność gospodarcza / Załóż firmę z preferencyjną pożyczką "Wsparcie w starcie"

Załóż firmę z preferencyjną pożyczką "Wsparcie w starcie"

Program przeznaczony dla osób zakładających firmę w województwie mazowieckim.
DLA KOGO?
 • absolwentów szkół średnich oraz wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły,
 • studentów ostatniego roku, którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej.
NA CO?
 • na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki podstawowej
 • na zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach pożyczki uzupełniającej
NA JAKICH WARUNKACH?
 • wartość pożyczki podstawowej - do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia za ostatni kwartał (III kw.2015 - do 77 906,60 zł)
 • okres spłaty do 7 lat
 •  karencja w spłacie rat kapitałowych - do 12 miesięcy
 • atrakcyjne oprocentowanie: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (0,44% w skali roku, na dzień 01.12.2015)
 • wartość pożyczki uzupełniającej na zatrudnienie osoby bezrobotnej - do wysokości
 • 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia z możliwością częściowego umorzenia
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki - weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie co najmniej jednej osoby fizycznej
 •  wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis
 
Punkt przyjmowania wniosków: Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy
ul. Hoża 86, lok. 209, 00-682 Warszawa, tel. 22 890 04 26 www.mrfp.pl
 
Punkt konsultacyjny: Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
ul. Świętojerska 24, 00-202 Warszawa, tel. (022) 887 64 20 www.zpwim.pl