Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Własna działalność gospodarcza / Przydatne informacje / Projekt „KUŹNIA PROFESJONALISTÓW 2"

Projekt „KUŹNIA PROFESJONALISTÓW 2"

Projekt finansowany jest w ramach Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie biorą udział osoby, które planują założenie własnej działalności gospodarczej w obszarze usług ubezpieczeniowych.

Każdy/a z zakwalifikowanych uczestników/czek przejdzie szkolenia z zakresu samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, podstaw księgowości i pisania biznesplanu.

Następnie uczestnicy przy wsparciu doradcy utworzą własne biznesplany, które zostaną ocenione przez Komisję Oceny Wniosków (KOW) powołaną przez naszą firmę. 

Wybrane biznesplany zostaną skierowane do dofinansowania ze środków EFS w formie dotacji rozwojowej – do 40 tyś. zł.

Osoby, których biznesplany zostaną wybrane, otrzymają comiesięczne wsparcie pomostowe (do 6 lub 12 miesięcy) w wysokości 1250 zł miesięcznie. 

Każdy/a z uczestników/czek projektu (osób zakładających działalność gospodarczą i realizujących swoje biznesplany) zostanie objęty programem szkoleniowo-doradczym.

Jeżeli:

  • mieszkasz w woj. mazowieckim,
  • zamierzasz założyć własną firmę w branży ubezpieczeniowej z siedzibą w woj. mazowieckim,
  • nie posiadałeś/aś zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy,
  • jesteś osobą nieaktywną zawodowo (nie pracujesz i nie jesteś zarejestrowany/a w UP jako osoba bezrobotna),
  • posiadasz co najmniej wykształcenie średnie;
  • możesz spełnić swoje marzenia o posiadaniu własnego biznesu uczestnicząc w naszym projekcie.

Informacje:

www.kuznia.mgg-conferences.pl,

joanna.andrzejewska@mgg-conferences.pl