Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Własna działalność gospodarcza / Przydatne informacje / Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wdraża pilotażowy program rządowy „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie”. W ramach programu udzielane są niskooprocentowane pożyczki dla absolwentów i studentów ostatniego roku studiów wyższych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz (opcjonalnie) na utworzenie stanowiska dla osoby bezrobotnej, w tym bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy.

Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.

Pierwszy etap programu obejmuje województwa małopolskie, mazowieckie i świętokrzyskie. Od 2014 r. program będzie sukcesywnie wdrażany w kolejnych województwach. Środki przekazane przez MPiPS na realizację pierwszego etapu programu to 20,5 mln zł.

BGK będzie zarządzać programem przez cały okres jego funkcjonowania, natomiast za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz udzielanie pożyczek odpowiedzialni są wybrani przez BGK pośrednicy finansowi. W województwie mazowieckim pośrednikiem finansowym jest konsorcjum Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy oraz  Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

 

O pożyczkę mogą ubiegać się pozostający bez zatrudnienia:

  • absolwenci szkół wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu,
  • studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich.

 

W ramach programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" udzielane są:

  • pożyczka podstawowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • pożyczka uzupełniająca na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy (jako dodatkowa pożyczka dla osób, które uzyskały pożyczkę podstawową).


Oficjalna strona programu: http://www.wsparciewstarcie.info/

Informacje o programie dostępne są równiez na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.