Piątek, 30 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Warsztaty i szkolenia / Vademecum Innowacyjnego Przedsiębiorcy – wsparcie dla akademickiego biznesu.

Vademecum Innowacyjnego Przedsiębiorcy – wsparcie dla akademickiego biznesu.

W połowie kwietnia ruszyła rekrutacja do projektu Vademecum Innowacyjnego Przedsiębiorcy (VIP mazowieckie). Projekt oferuje wsparcie w postaci bezpłatnych szkoleń i doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej i skierowany jest do środowisk akademickich.

W ramach projektu Vademecum Innowacyjnego Przedsiębiorcy studenci, absolwenci, doktoranci i pracownicy naukowi z województwa mazowieckiego będą mogli skorzystać z bezpłatnych szkoleń z zakresu m.in. zakładania i prowadzenia działalności typu spin off/ spin out, treningu umiejętności interpersonalnych oraz tworzenia efektywnego biznesplanu. Program zajęć skonstruowany został tak, aby wyposażyć uczestników w wiedzę niezbędną do funkcjonowania w obszarze przedsiębiorczości akademickiej. Z tego względu przewidziano warsztaty dotyczące transferu wiedzy i technologii, a także niezwykle istotne dla początkujących przedsiębiorców zajęcia z źródeł finansowania działalności i budowania strategii marketingowej.

Na stronie internetowej projektu www.vip.paip.pl/mazowieckie dostępne są szczegółowe informacje odnośnie programu zajęć, dokumenty zgłoszeniowe oraz harmonogram zjazdów dla każdej z grup.

Projekt "Vademecum Innowacyjnego Przedsiębiorcy" realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw”).

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty aplikacyjne dostępne na stronie www.vip.paip.pl/mazowieckie i wysłać pocztą, e-mailem lub dostarczyć osobiście do biura projektu przy ul. Ogrodowej 28/30 p. 330 w Warszawie. Zgłoszenia na pierwszy cykl szkoleń przyjmowane będą do 06 maja (dla grup VII –IX) i 13 maja (grupy X – XI).