Wtorek, 22 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Warsztaty i szkolenia / Mazowiecki Świat Innowacji - program staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach.

Mazowiecki Świat Innowacji - program staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach.

W ramach projektu Mazowiecki Świat Innowacji organizowane są szkolenia z zakresu komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych i zarządzania innowacjami oraz płatne staże w przedsiębiorstwach dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, specjalizujących się w jednej z dziedzin:
  • informatyka,
  • telekomunikacja,
  • biotechnologia,
  • chemia,
  • farmacja,
  • elektronika


Staż trwa 6 miesięcy (80h/miesiąc), a wysokość dodatku stażowego wynosi 3500 zł brutto.

Celem Stażu jest wypracowanie innowacyjnego rozwiązania, którego wdrożeniem może być zainteresowana firma.

W trakcie projektu uczestnicy mają stały kontakt z ekspertami ze swoich dziedzin, którzy będą ich wspierać na poszczególnych etapach Stażu.

Uczestnicy zaprezentują efekty swojej pracy w specjalnie wydanym biuletynie „Mazowiecki Świat Innowacji”, a także na podsumowującej projekt Konferencji.

W ramach projektu na szkolenia i staże zakwalifikowanych zostanie 32 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z obszaru województwa mazowieckiego.

Projekt „Mazowiecki Świat Innowacji – program staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, realizowany przez INVESTIN Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Zaawansowanych Technologii.

Więcej informacji na: http://www.msi.kombinatorium.pl/