Sobota, 19 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Warsztaty i szkolenia / Europejski Wykład Otwarty "Możliwości pracy na terenie Unii Europejskiej"

Europejski Wykład Otwarty "Możliwości pracy na terenie Unii Europejskiej"

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 19 października br. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Wykład poprowadzi Pan Zbigniew Gutkowski, doradca EURES – Sieci Europejskich Ofert Pracy.

Podczas wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Europejskie Służby Zatrudnienia EURES– struktura i zadania
  2. Narzędzia poszukiwania pracy w krajach Unii Europejskiej
  3. Twoja pierwsza praca z EURES
  4. Prywatne Agencje Zatrudnienia – przydatne wskazówki
  5. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego  z tytułu bezrobocia
  6. Transfer zasiłku dla bezrobotnych w celu poszukiwania pracy w UE/EOG
  7. Ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce przez osoby powracające z krajów UE/EOG

EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  Sieć tworzą w praktyce przedstawiciele ministerstw właściwych ds. pracy, centralnych, a także regionalnych i lokalnych urzędów pracy oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników poprzez:

  • międzynarodowe pośrednictwo pracy,
  • informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich,
  • identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności.

Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem:  wyklady_europejskie@um.warszawa.pl