Sobota, 19 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Warsztaty i szkolenia / BEZPŁATNE SZKOLENIA W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

BEZPŁATNE SZKOLENIA W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na szkolenia w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Szkolenia informacyjne są na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Projekt finansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Celem szkoleń informacyjnych realizowanych jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat CSR wśród przedstawicieli mikro, małych i średnich firm (MŚP). Szkolenia mają również pomóc w przygotowaniu MŚP do udziału w konkursie PARP, w którym przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów polegających na wdrożeniu działań CSR powiązanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, wpisujących się w co najmniej jeden z następujących obszarów CSR: środowisko, relacje z pracownikami firmy, zaangażowanie społeczne. Maksymalne dofinansowanie dla jednego MŚP wynosi 100 tys. zł, przy całkowitej kwocie alokacji na konkurs rzędu 9,7 mln zł.

Spotkania informacyjne są organizowane w 16 województwach Polski. W każdym województwie szkolenie trwa 3 dni, w godzinach 9.00 – 16.15. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, wyżywienie (przerwy kawowe i lunch).

Program szkoleń

Tematyka spotkań informacyjnych obejmuje poniższe zagadnienia:

 • definicja CSR, w szczególności definicja podana w normie ISO 26000;
 • obszary CSR, szczegółowe omówienie 3 obszarów: środowisko, relacje z pracownikami, zaangażowanie społeczne;
 • korzyści i szanse oraz zagrożenia związane z wdrożeniem CSR omówione w podziale na: 3 ww. obszary CSR, rodzaje (m.in. finansowe, wizerunkowe), beneficjentów (m.in. właściciele przedsiębiorstwa, pracownicy, społeczność lokalna, społeczeństwo);
 • proces tworzenia strategii CSR w MŚP;
 • instrumenty wdrażania CSR w MŚP;
 • międzynarodowe standardy i zasady CSR: ISO26000, ISO9000, ISO14000, SA8000, AA1000, EMAS, Global Compact, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Zasady Okrągłego Stołu z Caux;
 • eko-wydajność, uwzględnianie kryteriów społecznych i ekologicznych w eksporcie towarów i usług (w tym w turystyce); 
 • narzędzia do prowadzenia systematycznych porównań (benchmarkingu), monitorowania i komunikacji efektów CSR;
 • przykłady działań, dobre praktyki;
 • potencjalne źródła finansowania projektów.


Szczegółowe programy poszczególnych dni szkoleniowych są dostępne do pobrania na stronie: www.csr.parp.gov.pl/index/index/2091

Zgłoszenie

W celu zgłoszenia swojego udziały należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go:

 • skanem mailem na adres: csr@pap.rzeszow.pl lub gdybas@pap.rzeszow.pl
 • faksem na numer: 17 857 71 00 oraz 17 852 99 01
 • pocztą na adres: Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości, 35-001 Rzeszów,
 • Al. Piłsudskiego 40/12

Formularz online: http://www.csr.parp.gov.pl/index/index/2101

UWAGA: Ze względu na bezpłatny charakter projektu, ilość miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram 3-dniowych szkoleń informacyjnych

Szkolenia informacyjne są organizowane w 16 regionach Polski w miastach wojewódzkich:

 • Wrocław: 16.05.2012, 24.05.2012, 05.06.2012
 • Toruń: 14.05.2012, 22.05.2012, 31.05.2012
 • Lublin: 17.05.2012, 24.05.2012, 05.06.2012
 • Zielona Góra: 16.05.2012, 23.05.2012, 01.06.2012
 • Łódź: 21.05.2012, 28.05.2012, 04.06.2012
 • Kraków: 22.05.2012,  29.05.2012, 12.06.2012
 • Warszawa: 14.05.2012, 24.05.2012, 31.05.2012
 • Opole: 15.06.2012, 22.06.2012, 03.07.2012
 • Rzeszów: 15.05.2012, 22.05.2012, 29.05.2012
 • Białystok:  23.05.2012, 30.05.2012, 06.06.2012
 • Gdańsk: 25.05.2012, 06.06.2012, 14.06.2012
 • Katowice: 14.05.2012, 23.05.2012, 04.06.2012
 • Kielce: 16.05.2012, 23.05.2012, 30.05.2012
 • Olsztyn: 18.05.2012; 28.05.2012; 05.06.2012
 • Poznań: 23.05.2012, 31.05.2012, 11.06.2012
 • Szczecin, 24.05.2012, 04.06.2012, 15.06.2012

UWAGA: Szkolenia w Warszawie, Toruniu, Opolu, Rzeszowie, Kielcach, Zielonej Górze, Wrocławiu i Katowicach już się rozpoczęły. Istnieje możliwość dołączenia na drugi i trzeci dzień szkolenia.

Więcej informacji o projekcie PARP: www.csr.parp.gov.pl

INFORMACJA O SZKOLENIU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY