Sobota, 24 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Stypendia i granty / Rusza nabór na stypendia w ramach Programu Stypendialnego ISP „Nauka i Społeczeństwo”!

Rusza nabór na stypendia w ramach Programu Stypendialnego ISP „Nauka i Społeczeństwo”!

Instytut Spraw Publicznych ogłasza nabór na stypendium do Programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego.

Program „Nauka i Społeczeństwo” umożliwia młodym badaczom wykorzystanie ich wiedzy, pomysłów i umiejętności w służbie publicznej poprzez udział w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez ISP. Ideą stypendium jest przygotowanie młodych naukowców do pracy eksperckiej. Oprócz udziału w bieżącej pracy badawczej Instytutu, szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności pisania tekstów analitycznych skierowanych do decydentów i środowisk opiniotwórczych, rozpowszechnianie prac Instytutu na konferencjach, seminariach i w środkach masowego przekazu.

Okres trwania stypendium - 6 miesięcy.

Początek czerwiec 2013

Stypendystom oferujemy:

 • możliwość rozwijania zainteresowań naukowych w dziedzinach ważnych z perspektywy polityki publicznej,
 • współpracę przy realizacji interesujących projektów realizowanych przez renomowany think-tank
 • udział w międzynarodowych projektach badawczych, spotkaniach i konferencjach
 • nabycie doświadczenia w praktycznej pracy w nowoczesnym ośrodku badawczym
 • indywidualną opiekę Kierownika Programu
 • elastyczne godziny pracy w ramach stypendium (około 3 dni w tygodniu)
 • miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2500 brutto

Stypendysta Programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego (PDiSO) będzie zaangażowany w:

 • zaprojektowanie i przeprowadzenie badań na temat funkcjonowania istniejących rozwiązań z zakresu włączania obywateli w procesy decyzyjne na poziomie Unii Europejskiej (w związku m.in. z Europejskim Rokiem Obywateli obchodzonym w 2013 roku);
 • przygotowanie raportu na wskazany wyżej temat;
 • przygotowanie policy-brief zawierającego rekomendacje dotyczące m.in. upowszechnienia w Polsce istniejących na poziomie unijnym rozwiązań partycypacyjnych (jak np. europejska inicjatywa obywatelska);
 • promocję prowadzonych działań badawczych w mediach i na konferencjach;
 • monitorowanie regulacji prawnych i rozwiązań związanych z funkcjonowaniem sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej (szczególnie na poziomie unijnym);
 • przygotowanie co najmniej raz w miesiącu materiału na stronę internetową ISP związanego tematycznie z prowadzonym monitoringiem;
 • bieżącą działalność Programu Społeczeństwa Obywatelskiego, obejmującą m.in. współpracę z zespołem Programu przy organizacji seminariów i konferencji.

Od kandydata oczekujemy:

 • ukończonych studiów wyższych bądź rozpoczętych doktoranckich (preferowane dziedziny to socjologia, prawo, europeistyka, politologia)
 • dobrej znajomości problematyki z zakresu funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacyjnych mechanizmów podejmowania decyzji z uwzględnieniem rozwiązań unijnych)
 • umiejętności analitycznych
 • biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • umiejętności pracy samodzielnej jak i w zespole

Dodatkowe atuty kandydata:

 • posiadanie publikacji podejmujących jeden lub kilka z wyżej wymienionych tematów
 • doświadczenie w organizowaniu konferencji i seminariów
 • znajomość drugiego języka obcego

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • list motywacyjny
 • życiorys (z wymienionymi publikacjami, wystąpieniami na konferencjach, jeżeli dotyczy)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymienionych dokumentów do dnia 30 maja br. pocztą elektroniczną na adres: isp@isp.org.pl. W temacie prosimy zaznaczyć: Stypendium w Programie Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego.

Więcej informacji o warunkach stypendium można uzyskać pod numerem telefonu 022 5564261, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz na stronie: www.isp.org.pl w zakładce O ISP.