Program stypendialny Niemieckiego Bundestagu 2012

Niemiecki Bundestag organizuje ten projekt od 1986 roku. To co 25 lat temu zainicjował program dla 20 młodych Amerykanów, przerodziło się w program kształceniowy dla młodzieży z 28 krajów. Polska przystąpiła do programu w roku 1990.

Stypendium skierowane jest o młodych absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych polityką, których kwalifikacje i osobowość predestynują do objęcia ważnych funkcji w ich kraju. Odbywając 15-tygodniowy staż w biurze jednego z deputowanych do Bundestagu poznają oni niemiecki system parlamentarny i procesy podejmowania decyzji politycznych oraz zbierają doświadczenia z zakresu pracy paralmentarnej. Program stypendium uzupełniają seminaria i wykłady berlińskich uniwersytetów oraz fundacji politycznych.

Stypendium obejmuje okres od 1 marca do 31 lipca 2012 r.

Więcej informacji: www.bundestag.de/ips lub w Ambasadzie Niemiec (wydział prasowy, Lidia Łukasik).

Termin składania podań upływa 30 czerwca 2011 roku.