Niedziela, 20 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Stypendia i granty / Nawet 15 tys. zł możesz wygrać w konkursie Biura Informacji Kredytowej

Nawet 15 tys. zł możesz wygrać w konkursie Biura Informacji Kredytowej

Jeszcze tylko kilka tygodni pozostaje na zgłoszenie się do II edycji konkursu „Informacja w procesie zarządzania ryzykiem”, organizowanego przez Biuro Informacji Kredytowej. Mogą wziąć w nim udział autorzy prac naukowych obronionych w roku akademickim 2012/2013, zarówno magisterskich, jak i doktorskich.

Konkurs służy upowszechnianiu wiedzy o systemach wymiany informacji finansowej oraz o wpływie informacji kredytowej na gospodarkę. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne. Zgłoszenia należy wysłać na adres konkurs@bik.pl do 31 października. 

W konkursie BIK mogą wziąć udział tegoroczni absolwenci szkół wyższych wszystkich typów, bez względu na tryb studiowania. Zgłaszana praca naukowa ma dotyczyć wykorzystania informacji w procesie zarządzania ryzykiem. Celem tego  projektu jest popularyzacja wiedzy o tym, jak funkcjonują systemy wymiany informacji finansowej i jaki wpływ na gospodarkę mają informacje kredytowe.

Najlepsze prace zostaną wybrane przez jury składające się z profesorów uczelni wyższych oraz wybitnych praktyków w dziedzinie bankowości i ekonomii. W skład jury wchodzą wybitni przedstawiciele świata nauki z czołowych ośrodków akademickich w kraju. Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zwycięzcy za pierwsze miejsce otrzymają odpowiednio: 15 tys. zł. za pracę doktorską i 7,5 tys. zł za pracę magisterską.

To już to druga edycja konkursu Biura Informacji Kredytowej. W poprzedniej za najlepszą uznana została praca doktorska na temat funduszy sekurytyzacyjnych, zaś w kategorii prac magisterskich wygrała ta, która traktowała o wykorzystywanych w bankach wewnętrznych ratingach w ocenie ryzyka. Temat konkursu należy do wymagających, dlatego jak argumentuje dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej, tak ważne jest, aby studenci i doktoranci mieli wysoką motywację do przeprowadzania i publikacji badań z tego zakresu na wysokim poziomie.

– Wspieramy młodych ludzi w rozwijaniu ich potencjału naukowego. Szczególnie ważne są dla nas działania na rzecz popularyzacji wiedzy o mechanizmach funkcjonowania rynku finansowego,
a zwłaszcza odpowiedzialnego kredytowania – mówi Prezes Zarządu BIK S.A. -  W przyszłości ci młodzi ludzie sami będą budować sektor bankowy. Powinni więc legitymować się wysokiej jakości wiedzą
z tak kluczowego jego obszaru, jak zarządzanie ryzykiem i rozumieć rolę informacji w tym procesie. Stąd konsekwentne zaangażowanie BIK, które jest swoistym centrum informacji o finansach, w taką inicjatywę - dodaje.

Aby wziąć udział w konkursie  „Informacja w procesie zarządzania ryzykiem” wystarczy do końca października 2013 r. wysłać zgłoszenie w formie elektronicznej na adres mailowy konkurs@bik.pl. Szczegółowy opis zasad, sposobu zgłaszania prac i kryteriów ich oceny można znaleźć na stronie www.bik.pl w zakładce dotyczącej konkursu:

https://www.bik.pl/documents/10158/131225/Regulamin+Konkursu+II+edycja.pdf 

Informacja o BIK:

Biuro Informacji Kredytowej S.A. gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej Klientów Banków i SKOK-ów, tzn. informacje o tym,  czy rzetelnie spłacają kredyty. BIK spełnia rolę społeczną, zapobiegając nadmiernemu zadłużaniu się klientów banków, a także wspierając odpowiedzialne kredytowanie. BIK wykorzystuje najwyższe standardy gromadzenia i przetwarzania danych oraz działa na podstawie restrykcyjnych przepisów – Ustawy Prawo bankowe oraz Ustawy o ochronie danych osobowych. Misją BIK jest wspieranie zaufania oraz bezpieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego w Polsce poprzez dostarczanie bankom, konsumentom i przedsiębiorcom produktów informacyjnych oraz narzędzi informatycznych. BIK zostało powołane
w 1997 r. przez Banki oraz z inicjatywy Związku Banków Polskich dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego.