Czwartek, 24 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Stypendia i granty / Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu | 8. Edycja

Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu | 8. Edycja

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademia Leona Koźmińskiego mają przyjemność ogłosić VIII edycję konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Dla zwycięzców przewidziana została łączna pula nagród, ufundowana przez KPF i Centrum Finansowe Banku BPS, w wysokości 7.000 zł.

DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?
Zapraszamy do udziału wszystkich absolwentów studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i podyplomowe obronione po 2008 roku.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
- etyka biznesu
- zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych
- społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
- ład korporacyjny
- komunikacja społeczna (marketing społeczny, reklama społeczna)
- dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance
- przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym (compliance)

JAK ZGŁOSIĆ PRACĘ?
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy, dokument potwierdzający obronę pracy (zaświadczenie o ukończeniu studiów lub skan dyplomu), egzemplarz zgłaszanej pracy w formacie DOC lub PDF oraz streszczenie pracy. 
Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@kpf.pl oraz pocztą tradycyjną (oryginał formularza i zaświadczenia, nośnik CD zawierający pracę i streszczenie) na adres Biura KPF:

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce,
ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk
z dopiskiem na kopercie VERBA VERITATIS


Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 września 2013 roku (liczy się data wpływu do Biura KPF zgłoszenia, nie data wysyłki).

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu oraz na stronie internetowej www.kpf.pl