Niedziela, 20 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Stypendia i granty / Konkurs o nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów.

Konkurs o nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów.

NBP ogłasza kolejną edycję konkursu o nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów.

Celem Konkursu jest podnoszenie jakości publikacji ekonomicznych i promowanie prac najlepszych polskich ekonomistów na temat  głównych zadań banku centralnego. Autorom najlepszych publikacji Kapituła może przyznać jedną nagrodę w wysokości 80 000 zł.

W przypadku nieprzyznania nagrody, Kapituła może przyznać wyróżnienie w wysokości  30 000 zł. 

ZASADY KONKURSU

Do  Konkursu można  zgłosić więcej niż jedną pracę jednego autora lub grupy autorów opublikowaną na terenie Polski w okresie 2 lat poprzedzających ogłoszenie Konkursu i w roku jego ogłoszenia.

Prawo zgłaszania prac do konkursu przysługuje:

  1. Radom Wydziałów i Radom Naukowym Instytutów, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii.
  2. Autorom prac, pod warunkiem dołączenia dwóch recenzji wspierających wniosek, przygotowanych niezależnie przez dwóch profesorów tytularnych.

HARMONOGRAM

  • nadsyłanie prac: 30 czerwca 2013 r.
  • uroczystość wręczenia nagród: IV kwartał 2013 r.

PARTNERZY KONKURSU

  • Gazeta Wyborcza,
  • Polityka,
  • Polskie Radio PR1,
  • Polsat Biznes,
  • Obserwator finansowy.

W związku z powyższym, w najbliższych dniach zostaną wysłane na adres uczelni plakaty informujące o powyższym konkursie.

W załączniku przesyłam Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe prac.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: http://nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2013/ksiazka/konkurs_ksiazka.html

DODATKOWE INFORMACJE: