Piątek, 25 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Stypendia i granty / Konkurs na prace dyplomowe w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej

Konkurs na prace dyplomowe w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych rozpoczyna kolejną - piętnastą edycję, konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania studentów szkół wyższych oraz doktorantów problemami pracy i polityki społecznej, a także ujawnianie talentów i rozpowszechnianie wiedzy w obszarze problemów pracy i polityki społecznej.

Uczestnictwo w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Konkursem objęte są prace magisterskie i doktorskie zakończone w roku 2012 i 2013. Za pracę zakończoną uważa się pracę obronioną na podstawie której nadanych zostały tytuł magistra lub stopień doktora.

Zgłoszenie pracy do konkursu dokonuje dziekan wydziału lub dyrektor instytutu.

Zgłoszenie pracy do konkursu wymaga przesłania:

  • pracy, stanowiącej przedmiot zgłoszenia;
  • opinii recenzentów pracy;
  • rekomendacji promotora bądź opiekuna naukowego pracy zawierającej informacje o walorach naukowych lub aplikacyjnych pracy;
  • informacje o możliwościach kontaktu z autorem.
Zgłoszenie pracy do konkursu powinno być dokonane w terminie do dnia 30 września 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Nagrody

Najlepsze prace w obrębie dwóch kategorii (prac magisterskich i prac doktorskich) premiowane są głównymi nagrodami pieniężnymi, ufundowanymi przez Patrona konkursu. Najlepsza praca z zakresu ubezpieczeń społecznych może być nagrodzona nagrodą specjalną Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Istnieje możliwość wydania nagrodzonych i wyróżnionych prac w formie artykułów na łamach "Polityki Społecznej".


Zgłoszenia należy kierować pod adresem:

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

ul. J. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa   Szczegółowe informacje pod nr tel.  (22) 536 75 30   Wyniki konkursu ogłoszone będą w terminie do 13 grudnia 2013 r.   Więcej informacji na stronie internetowej: www.ipiss.com.pl