Poniedziałek, 28 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Stypendia i granty / Instytut Spraw Publicznych poszukuje stypendysty - analityka ds. gospodarczych UE do Programu Europejskiego Program Stypendialny Instytutu Spraw Publicznych „Nauka i społeczeństwo”

Instytut Spraw Publicznych poszukuje stypendysty - analityka ds. gospodarczych UE do Programu Europejskiego Program Stypendialny Instytutu Spraw Publicznych „Nauka i społeczeństwo”

Program Stypendialny dla młodych naukowców został utworzony w Instytucie Spraw Publicznych w 2008 roku. Celem programu jest umożliwienie młodym badaczom szerszego udziału w sprawach publicznych oraz wykorzystanie ich wiedzy, idei i umiejętności w służbie publicznej poprzez udział w naukowo-badawczej działalności ISP w ramach realizowanych programów, projektów i grantów. Program Stypendialny skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich i doktorskich oraz doktorantów.

Działalność prowadzona w ramach stypendiów dotyczy określonych priorytetów programowych ISP. Szczególny nacisk położony jest na pracę badawczo-analityczną, publikację artykułów w pismach naukowych i branżowych, upowszechnianie prac Instytutu na konferencjach i seminariach i w mediach oraz koordynowanie projektów badawczych.

Stypendium przyznaje się na okres 6 miesięcy. Data rozpoczęcia – maj lub czerwiec 2011

Link do ogłoszenia:  http://isp.org.pl/aktualnosci,1,635.html

 

Do zadań osoby przyjętej na stypendium w Programie Europejskim będzie należało m.in.:

 • opracowywanie koncepcji i udział w realizacji projektów badawczych dotyczących m. in. zbliżającej się Prezydencji Polski w Radzie UE i jej przewidywanych priorytetów (zwłaszcza budżet UE, rynek wewnętrzny, energetyka) oraz funduszy strukturalnych UE
 •  
 • przygotowywanie opracowań, raportów, artykułów dla prasy
 • koordynacja projektów
 • organizowanie konferencji i seminariów
 • przygotowywanie wniosków grantowych na realizację projektów
 • kontakty z mediami
 • udział w spotkaniach i  konferencjach

Od kandydata oczekujemy:

 • ukończonych studiów wyższych bądź rozpoczętych doktoranckich (preferowane dziedziny to europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia)
 • dobrej znajomości problematyki z zakresu polityki gospodarczej Unii Europejskiej (zwłaszcza jednego z następujących zagadnień: budżetu UE, zarządzania gospodarczego UE, rynku wewnętrznego UE, polityki energetycznej lub funduszy strukturalnych) poświadczonej dotychczasową działalnością naukową lub zawodową
 • biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • umiejętności analitycznych
 • umiejętności pracy samodzielnej i pracy w zespole
 • komunikatywności

Dodatkowe atuty kandydata:

 • posiadanie publikacji podejmujących jeden lub kilka z wyżej wymienionych tematów
 • doświadczenie w organizowaniu konferencji i seminariów
 • najomość drugiego języka obcego

Oferujemy:

 • współpracę przy interesujących projektach realizowanych przez renomowany think-tank
 • duże możliwości rozwoju zawodowego
 • możliwość udziału w międzynarodowych projektach badawczych, spotkaniach i konferencjach
 • indywidualną opiekę Kierownika Programu
 • elastyczne godziny odbywania stypendium (wymiar czasowy ok. 3 dni w tygodniu)
 • certyfikat o przyznaniu stypendium

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • list motywacyjny
 • życiorys ( z wymienionymi publikacjami, wystąpieniami na konferencjach, jeżeli dotyczy)
 • wskazanie osób, które mogą zaświadczyć o kwalifikacjach Kandydata (nazwisko, stanowisko, numer telefonu lub e-mail)
 • W przypadku posiadania opublikowanego tekstu własnego autorstwa związanego z powyżej wymienionymi tematami, prosimy o dołączenie go do dokumentów. Osoby, które nie przyślą tekstu, a zakwalifikują się do dalszego etapu postępowania, zostaną poproszone o napisanie artykułu o długości 7-10 stron na wskazany przez ISP temat (podane zostaną tematy do wyboru), związany z zagadnieniami podanymi powyżej. Przesłanie lub nie przysłanie tekstu własnego autorstwa z dokumentami nie wpływa na ocenę aplikacji w pierwszym etapie.

Wybór Stypendysty nastąpi po zapoznaniu się z przesłanymi dokumentami aplikacyjnymi i tekstem autorstwa Kandydata i odbyciu z wybranymi Kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymienionych dokumentów do dnia 28 marca br. pocztą elektroniczną na adres: isp@isp.org.pl. W temacie prosimy wpisać: Stypendium w Programie Europejskim.

Więcej informacji o warunkach stypendium można uzyskać pod numerem telefonu 022 5564261, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz na stronie: www.isp.org.pl.