Spróbuj swoich sił jako Ambasador Karier UE w roku akademickim 2023/2024

eu careers 2023

W ślad za komunikatem Departamentu Komitetu ds. Europejskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (DKSE KPRM) informujemy, że ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) - "Ambasadorowie Karier UE” .

Poszukiwane są osoby z motywacją i łatwo nawiązujące kontakty, które z zapałem w roku akademickim 2023/2024 będą promować karierę w instytucjach UE na swoich uczelniach wyższych. 
Do zadań ambasadorów  należą m.in.:  udzielanie informacji zainteresowanym studentom oraz absolwentom, organizowanie spotkań z urzędnikami UE, współpraca z KPRM, Przedstawicielstwem KE w Warszawie oraz organizacjami i samorządami studenckimi.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia w imieniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przyjmuje Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami, które zostało upoważnione do przekazania do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dokumentów jednego wybranego kandydata.

CV w języku polskim oraz angielskim w formacie PDF, przygotowane wyłącznie wg wzoru Europass  (wzór dostępny poniżej lub na stronie: Create your Europass CV | Europass), a także skan podpisanej klauzuli informacyjnej RODO należy przesłać na adres kariera@sgh.waw.pl najpóźniej do 20 marca br.

CV powinno zawierać elementy wskazane zarówno w klauzuli, jak i w przykładowym formularzu, w tym m.in. krótki opis motywacji do udziału w projekcie (max. 200 słów).

UWAGA: Prosimy nie sugerować się datami podanymi na stronie EPSO, przypominamy bowiem, że studenci SGH mogą zgłosić się jedynie za pośrednictwem Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami (do 20 marca).

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA