Sobota, 19 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praktyki i staże / Zaproszenie do udziału w 1. Edycji Konkursu „Czas na Staż”

Zaproszenie do udziału w 1. Edycji Konkursu „Czas na Staż”

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w 1. Edycji Konkursu „Czas na Staż” zorganizowanego z okazji Jubileuszowych X Siedleckich Targów Pracy.

Projekt zakłada skierowanie na staż trwający od 6 do 12 miesięcy maksymalnie 10 osób posiadających wykształcenie wyższe.

Szczegóły realizacji projektu: Regulaminie 1. Edycji Konkursu „Czas na Staż”

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które w dniu skierowania na staż, tj. od 1 lipca 2013r. do 1 września 2013r.:

 • nie ukończą 25 roku życia lub w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończą 27 roku życia,
 • posiadają wykształcenie wyższe (absolwent studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) lub w chwili przystąpienia do Konkursu są słuchaczami ostatniego semestru studiów I stopnia i do dnia 22 czerwca 2013r. uzyskają wykształcenie wyższe,
 • pozostają w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach  jako osoby bezrobotne.

Przystępując do Konkursu, każdy z Uczestników ma obowiązek:

 • wypełnić Deklarację Uczestnika Konkursu „Czas na Staż” i wskazać w niej preferowane przez siebie miejsce odbywania stażu (Lista Pracodawców oraz ofert stażowych),
 • przygotować życiorys zawodowy,
 • wykonać zadanie konkursowe - prezentację własnej osoby, ukierunkowaną na preferowane miejsce odbywania stażu, w formacie DVD.

Komplet materiałów należy złożyć w okresie od 20.05 2013 r. do 03.06.2013 r.

 • w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w Kancelarii Ogólnej

lub

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
  Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach          
  ul. K. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 22.06.2013 r. podczas Jubileuszowych X Siedleckich Targów Pracy.

Bliższych informacji udziela: 

Klub Aktywnego Poszukiwania Pracy
tel. 25 640 09 50
godz. 13:00-16:00

Więcej informacji na stronie:

http://www.praca.siedlce.pl/aktualnosci/aktualnosci_lista/st:1/idn:276.html