Piątek, 25 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praktyki i staże / Wolontariat to jest to! – Wolontariat Długoterminowy

Wolontariat to jest to! – Wolontariat Długoterminowy

Projekt „Wolontariat to jest to! – Wolontariat Długoterminowy” skierowany jest do osób z całej Polski, które odbędą długoterminowy wolontariat (od 6 do 8 miesięcy) w jednej z wybranych organizacji pozarządowych z północnej Polski. Wolontariusz będzie pracował w wybranej przez siebie organizacji w pełnym wymiarze czasu pracy. Celem projektu jest promowanie idei wolontariatu długoterminowego w Polsce.

 wolon

Informacje ogólne

Czas:

styczeń 2013 – sierpień 2013 (8 miesięcy)

Organizator:

 

Centrum Współpracy Młodzieży, ul. Komandorska 42/4, 81-232 Gdynia

 

Osoba odpowiedzialna:

Sonia Zając (sonia@cwm.org.pl, tel. 058 6202480)

Termin zgłoszeń:

 

do 30 listopada 2012r. lub do wyczerpania ilości miejsc

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Poniżej znajduje się lista organizacji goszczących.

Profil wolontariusza

Projekt skierowany jest do osób we wszystkich grupach wiekowych (ukończone 18 lat) z całej Polski. Miejsce zamieszkania wolontariusza musi być oddalone minimum 100 km od siedziby organizacji w której podejmie pracę. Szczegółowe wymagania dotyczące profilu wolontariuszy zostały opisane w ofertach poszczególnych organizacji.

Warunki odbycia wolontariatu

Wolontariusz nie ponosi żadnych kosztów udziału w projekcie. Koszty wyżywienia, zakwaterowania, programu i kieszonkowego pokrywają organizatorzy. Uczestnik projektu nie może podejmować pracy zarobkowej w trakcie wolontariatu

Osoby, które zakwalifikują się do projektu będą zobowiązane do udziału w szkoleniach, w tym w trzydniowym szkoleniu, które odbędzie się przed rozpoczęciem wolontariatu.

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w projekcie należy przesłać CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny najpóźniej
do 30.11.2012 r. Rekrutacja może zakończyć się wcześniej w związku z ograniczoną ilością miejsc. Dokumenty można przesłać pocztą, faxem (58 660 64 45) lub emailem (wolontariat@cwm.org.pl). W tytule emaila należy podać nazwę organizacji w której chcesz odbyć wolontariat. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy do organizacji goszczących.

Pytania dotycząca zakresu pracy wolontariusza można kierować do koordynatorów wolontariatów w poszczególnych organizacjach – kontakty zostały podane w ofertach.

Lista organizacji goszczących wolontariuszy:

  1. Fundacja Dogtor, Gdynia - zajmuje się szeroko pojętą dogoterapią. Do zadań wolontariusza będzie należało m.in. przygotowanie materiałów edukacyjnych, udział w prowadzeniu zajęć terapeutycznych oraz pomoc w bieżących pracach Fundacji.
  2. Polska Akcja Humanitarna, Toruń - stara się uczynić świat lepszym przez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych. Wolontariusz będzie współuczestniczył w realizacji projektu „Razem. Integracja, poradnictwo, wiedza i wsparcie dla cudzoziemców” skupiającego się na wsparciu procesu integracji cudzoziemców.
  3. Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol, Bytów i Lębork – główną ideą fundacji jest wspieranie lokalnej społeczności oraz rozwoju III sektora. Wolontariusz będzie wykonywał zadania promocyjno-informacyjne m.in. przez wspieranie Lokalnego Punkt Informacji Eurodesk i projektu Bliżej Prawa (poradnictwo prawne). Będzie odpowiedzialny za kontakt z mediami, współorganizację działań fundacji oraz prace redakcyjne.
  4. Fundacja „Sprawni Inaczej” w Gdańsku, oddział w Kościerzynie – prowadzi rehabilitację osób niepełnosprawnych. Miejscem pracy wolontariusza będzie Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) w Kościerzynie – dzienna placówka pobytu dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Wolontariusz będzie asystował podopiecznym WTZ w trakcie zajęć rehabilitacyjnych oraz pomagał w wykonywaniu codziennych czynności.
  5. Gdańska Fundacja Dobroczynności, Kościerzyna i Stawiska - działa na rzecz osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, osób z upośledzeniem umysłowym, chorych i uzależnionych. Wolontariusz będzie wspierał terapeutów zajęciowych w Domu Pomocy Społecznej „Kaszub” w Stawiskach lub pomagał w Kościerskim Centrum Wolontariatu.
  6. Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna – działa na rzecz wspierania wszelkich form aktywności obywatelskiej prowadzących do rozwoju społeczności lokalnej Kaszub. Wolontariusz zostanie zaangażowany m.in. do współtworzenia Szkoły Ginących Zawodów, której celem jest podtrzymywanie lokalnych tradycji i kultury przez organizację warsztatów uczących dawnego rzemiosła.
  7. Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski, Nowy Dwór Gdański – działa na rzecz promocji kultury i tradycji żuławskiej, rozwija inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej Nowego Dworu Gdańskiego oraz podejmuje działania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego delty Wisły. Klub Nowodworski od wielu lat zajmuje się prowadzeniem Muzeum Żuławskiego i Żuławskiego Parku Historycznego. Główne zadania wolontariusza związane będą ze wsparciem działalności Muzeum, organizacją imprez edukacyjnych i warsztatów.
  8. Stowarzyszenie EDUQ, Lębork – stawia sobie za cel wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie kształcenia, wychowania, edukacji pozaformalnej, poradnictwa zawodowego, rozwoju zainteresowań. Wolontariusz będzie wspomagał Lokalne Centrum Organizacji Pozarządowych w pracach organizacyjno-promocyjnych, wspierał Młodzieżowy Klub Wolontariusza oraz uczestniczył w realizacji bieżących projektów Stowarzyszenia.

 

Szczegółowe oferty organizacji goszczących znajdują się na stronie http://cwm.org.pl/opis.php?idp=1&idr=3&ids=424